Julehilsen fra TUR

17. december 2015

TUR ønsker glædelig jul og giver et indblik i et par af de arbejdsområder, der har fyldt meget i 2015, og som også fortsat er på programmet i det nye år.

JUl

 

TUR flyttede i 2015
Som mange vil vide, flyttede TUR sammen med en række andre uddannelsessekretariater i marts 2015 ind I det som kaldes “Buen”, på Vesterbrogade 6, i København.  Det giver os nogle helt nye og spændende rammer og muligheder for samarbejde med andre brancheområder om uddannelse, som givetvis vil komme alle vores kunder og brugere til gode.

DM i Skills
Det lykkedes for første gang under DM i Skills i Bella Centret i København at give transportuddannelserne en markant og synlig placering under arrangementet. Denne linje er fortsat udgangspunktet, når vi atter mødes til DM Skills den 4– 6. februar i Messe C i Fredericia. Vi glæder os til at møde jer derovre, og håber I kigger forbi vores stand hvor vi blandt andet ved hjælp fra to simulator-køretøjer, en ambulance og en håndfuld ambitiøse transportlærlinge, vil teste gæsternes evne til at køre både gaffeltruck og lastbil.

Endvidere vil den årlige Cargo Dynasty Cup blive afholdt under meget synlige og fremtrædende rammer på messen.

DM i Skills er vokset til at blive en meget stor begivenhed, med mange besøgende (cirka 60.000 i 2015) og med stor mediebevågenhed, hvilket er glædeligt, da det uden tvivl øger interessen for, og kendskabet til, erhvervsuddannelserne.

TUR har i den forbindelse fastlagt en målrettet strategi for medieindsatsen, og vil umiddelbart efter nytår iværksætte første del af denne. TURs medieindsats vil primært ske via de sociale medier og i tæt samarbejde med Skills Denmark, skolerne og andre samarbejdspartnere.

Uddannelse for flygtninge/indvandrere
TUR vil i løbet af 2016 have fokus på at integrationen på vores område fremmes og forhåbentlig skabe regulære jobmuligheder for netop denne målgruppe. Vi skal overveje de uddannelsesmuligheder som findes I vores uddannelsessystem, så vi kan drage nytte af de særligt designede uddannelsesforløb på området. Endelig skal vi også se på hvordan disse kan kombineres med faglige AMU-kurser.

I forlængelse af dette tiltag, har TUR også udarbejdet nye 6-ugers jobrettede uddannelsespakker til ledige gældende for 2016. 

De nye erhvervsuddannelser og det kommende udbud af EUD og AMU
Reformen af vores erhvervsuddannelser på transportområdet er nu gennemført. Den kommende tid vil således dreje sig om implementering af de overordnede intentioner med EUD-reformen: flere og mere motiverede unge på vores erhvervsuddannelser.

Da dette skal medvirke til et kvalitetsløft på området, vil TUR i den kommende tid have særlig fokus på praktikuddannelsen. I løbet af foråret 2016 vil TUR derfor lancere en særlig uddannelse for oplæringsansvarlige i virksomhederne.

Herudover arbejder TUR i øjeblikket sammen med et antal engagerede skoler om en nærmere afdækning af eventuelle muligheder for etablering af EUX-forløb på transportområdet.

Det kommende udbud af erhvervsuddannelser får overordentlig stor bevågenhed I TUR. Den 20. Maj skal TUR indstille de skoler som efter TURs opfattelse bør varetage denne vigtige opgave i årene fremover. Det er TURs opfattelse, at skoler der ansøger om udbud af hovedforløb, også samtidigt bør tilkendegive, at man agter at søge udbud af tilhørende FKB`ere ved den kommende AMU-udbudsrunde. I lighed med VEU-rådet håber TUR, at AMU-udbudsrunden kan gennemføres umiddelbart efter afslutningen af EUD-udbuddet.

TUR Multitest
I 2015 bidrog TUR Multitest til udvikling af nye dokumentationsskabeloner (resultatskemaer) til de mange realkompetencevurderinger (RKV) som gennemføres på skolerne i øjeblikket. Samtidig fik systemet et tiltrængt “face-lift” til gavn og glæde for brugere og elever.

TUR Multitest er i stærk vækst som et pålideligt og effektivt testsystem, som tiltrækker nye brugere, også i udlandet. I løbet af 2016 vil der blandt andet blive set på nye systemer i form af før-, under og eftertestning til vejledning af kursister, og til brug for faglærernes tilrettelæggelse af målrettet og effektiv undervisning. Der gennemføres således et særligt projekt målrettet den obligatoriske efteruddannelse for chauffører, hvorunder nye veje og værktøjer til øget læringsudbytte vil blive udviklet.

TUR Forlag
Som bekendt arbejder TUR Forlag hele tiden med at udvikle undervisningsmaterialer af høj kvalitet. Derfor er der særligt fokus på digitale læringsværktøjer, i-bøger, apps, blended learning og fjernundervisning. TUR Forlag vil I 2016 arbejde med forbedringer af TUR-teoriprogrammerne for den grundlæggende kvalifikationsuddannelse. Ambitionen er også i 2016 at være i front i forhold til den digitale udvikling.

TUR Faglæreruddannelser
2015 har igen været et år, hvor TUR (sammen med skolerne) har haft blikket rettet mod videreuddannelse og opkvalificering af faglærerne. Det er åbenlyst, at dette samspil mellem TUR og skolerne er medvirkende til høj kvalitet I transportuddannelserne.

Faglæreruddannelsesprogrammet for 2016 er klart og sendt ud med en række helt nye kurser. Herunder håber TUR at kunne udbyde den obligatoriske efteruddannelse for kørelærere. Det skal også påpeges at der fortsat, efter aftale med Trafik- og byggestyrelsen, kan opnås godskrivning på EU-direktivkurserne.

I øvrigt vil TUR byde velkommen til nye kursusfaciliteter I 2016, hvor en række kurser og konferencer bliver afholdt på Hotel Kolding Fjord.

Projekter
TUR vil I 2016 videreføre en lang række projekter. Dette omfatter “Succes på vejen” hvor et dialogværktøj mellem skole og virksomhed (praktikuddannelse) vil se dagens lys, og hvor hjemmesiden www.transportuddannelser.dk fortsat vil tage form. Der bliver også arbejdet med markedsføring af en ny uddannelse for oplæringsansvarlige i virksomhederne, som skal lede til mere succesfulde lærepladsforløb.

Endvidere vil transportuddannelserne komme til at figurere på den nye hjemmeside www.erhvervsuddannelse.dk og nyudviklede materialer til brug I undervisningen om arbejdsmiljø vil blive markedsført. Sidstnævnte er et projekt som gennemføres I samarbejde med BAR-transport.

Endelig vil der ske en fortsat udvikling af TURs nye fjernundervisningskoncept. Det drejer sig om uddannelse af faglærere til området samt gennemførelse af en komparativ undersøgelse af forskellen i læringsudbytte ved fjernundervisning kontra tilstedeværelsesundervisning. Undersøgelsen gennemføres på gaffeltruckområdet.

Glædelig Jul og Godt Nytår ønskes alle vores samarbejdspartnere af TUR.

-TUR

 

facebook twitter