Flere kan blive student på erhvervsskolerne

26. november 2015

Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby vil gøre det muligt at kombinere en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen på yderligere otte erhvervsuddannelser, skriver uvm.dk.

BøgerÆble

Arbejdsgruppe ser på muligheden for EUX- forløb

EUX-forløb vil være mulige inden for alle erhvervsuddannelsernes fire hovedområder og på 44 ud af 105 uddannelser.

Transportuddannelserne er dog endnu ikke medtaget i gruppen af erhvervsuddannelserne der kan kobles med en gymnasial uddannelse, men TUR har netop nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra transportuddannelsesområdet, som vil undersøge mulighederne for at etablere EUX-forløb for transportlærlinge.

Mange skoler repræsenteret

Ganske mange skolefolk fra transportskolerne, har vist interesse for at se på om EUX-forløb giver mening på transportområdet. Det drejer sig om Henning Grøn Thorsen (UC Holstebro), Hugo Brund Nielsen (EUC Lillebælt), Torben Leth (EUC Syd), Michael Ørum Henriksen (Selandia), Gorm Ulrich Berthelsen (Aarhus Tech), Morten Brendstrup (Aarhus Tech), Henning Aaberg (EUC Lillebælt), samt TURs uddannelseskonsulenter og sekretariatschef.

-TUR

facebook twitter