Miljø, bæredygtighed, klima og energirigtig kørsel

3. november 2015

Ny analyse afdækker behovet for nye uddannelser med fokus på bæredygtighed.

ommeren
 

Afdækning af et voksende behov
Formålet med analysen har været at afdække behovet for nye arbejdsmarkedsuddannelser inden for miljø, bæredygtighed, klima og energirigtig kørsel.

Analysen har haft til formål at belyse virksomhedernes nuværende anvendelse af relevante arbejdsmarkedsuddannelser samt analysere behovet for udvikling af de nye arbejdsmarkedsuddannelser, der kan tilgodese branchens behov.

Formålet har desuden været at belyse eventuelle behov for ændringer i de nuværende arbejdsmarkedsuddannelser, så de i højere grad har fokus på de miljø- og energimæssige aspekter inden for vejgodstransport.

Øget fokus på Grøn Transport
Der i de senere år kommet et øget fokus på Grøn Transport, der har til hensigt at nedbringe CO2-udledningen fra vejgodstransport. Aftalen om en grøn transportpolitik fra 2009 indeholdt blandt andet en ramme på 200 millioner kroner til forsøgsprojekter, som skulle bidrage til at afprøve nye transportløsninger med det formål at nedbringe CO2-udledningen.

Trafikstyrelsen har givet tilskud til en række forsøgsprojekter, der har fokus på at finde energieffektive løsninger inden for transportområdet, f.eks. nye løsninger inden for drivmidler, udvikling af teknologi samt adfærd og mobilitet. Godstransport fylder meget i bybilledet i myldretiden, hvilket koster både tid og CO2. Forsøgsprojekterne, der omhandler godstransport, har til opgave at fokusere på denne udfordring, så CO2-udledningen og presset på infrastrukturen i myldretiden reduceres.

Også i virksomhedernes interesse
Virksomhederne inden for vejgodstransport har en stor interesse i, at deres chauffører bidrager til at nedbringe brændstofforbruget, f.eks. ved anvendelse af energirigtig kørsel samt gennem anvendelse af forbedret logistik, der kan bidrage til, at vognene kører færrest mulige kilometre. Det er på denne baggrund, at Transporterhvervets Uddannelser har været interesserede i at analysere behovet for udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser, der kan støtte op om virksomhedernes initiativer og behov i relation til miljø, bæredygtighed, klima og energirigtig kørsel.

Læs hele analysen her

-TUR

facebook twitter