Uddannelsesbøger for lærlinge skal udleveres af skolen til hver enkelt uddannelsesforløb

20. november 2015

For at styrke den praktiske uddannelse skal hver lærling have en uddannelsesbog. Denne skal udleveres af skolen. Uddannelsesbogen følger lærlingen igennem hele uddannelsen.

eleverbagfra

Uddannelsesbogen indeholder en beskrivelse af de grundlæggende – og specielle arbejdsfunktioner, som lærlingen beskæftiges med i praktikuddannelsens perioder.

Virksomhedens ledelse, lærlingens kontaktperson og lærlingen skal udfylde og underskrive uddannelsesbogen efter hver praktikperiode. Uddannelsesbogen er bygget op omkring 3 skemaer for henholdsvis grundlæggende -, specielle - og øvrige funktioner. Disse skemaer er ens for de forskellige praktikperiode men indeholder afkrydsningsfelter for beskrivelse af varighed.

Uddannelsesbogen skal i begyndelsen af hver skoleperiode forevises skolen og underskrives af klasselæreren eller en af skolen udpeget person.

Skolens LUU (Det Lokale Uddannelsesudvalg for Transportuddannelser på skolen), som består af arbejdsmarkedets parter, har ansvaret for, at samspillet mellem virksomheder og skole fungerer tilfredsstillende og uddannelsesbogen er et meget vigtigt værktøj i dette samspil. Endelig er en korrekt anvendt uddannelsesbog en forudsætning for, at der i sidste ende kan udstedes et svendebrev til lærlingen.

Du finder uddannelsesbøgerne på /skolernes-rum/praktik/uddannelsesboeger/

-TUR

facebook twitter