Nyheder

Oktober 2015

29/10 -
Udsigt til retskrav på test for ordblindhed
Partierne bag satspuljen har nu indgået en aftale om fordeling af satspuljemidlerne. Det skal blandt andet gå til en indsats, der skal forbedre muligh… Læs mere
29/10 -
"Farligt gods guiden 2015" kan nu downloades
”Farligt gods guiden 2015” er nu klar til at blive sendt ud til alle, der arbejder med vejtransport af farligt gods. Den kan være til stor hjælp, uans… Læs mere
27/10 -
Praktikpladsstatistik nu tilgængelig på uvm.dk
Praktikpladsstatistikken offentligøres nu igen hver måned efter en større validering af statistikken, skriver uvm.dk. Her kan man blive klogere på … Læs mere
26/10 -
Nye forløb for RKV i Multitest er netop søsat
Med EUD-reformen pr. 1 august 2015 skete der væsentlige forandringer af TURs erhvervsuddannelser, og samtidig opstod der også behov for en opdatering … Læs mere
26/10 -
Nye opdateringer af logbøger
Man kan nu downloade nye logbøger gældende fra efter 1/8 2015 Det drejer sig om logbøger til: Logbog - Buschauffør I kollektiv trafik Logbog - La… Læs mere
26/10 -
Horisontale og vertikale kompetenceløft
Ny analyse inden for vejgodstransport har fokus på horisontale og vertikale kompetenceløft. Ny analyse har til formål at få afdækket mulighederne … Læs mere
23/10 -
AMU Dialogmøde afholdt i TUR d. 21. oktober
Onsdag d. 21. oktober 2015 blev årets sidste AMU-dialogmøde afholdt i TUR Særlige fokus På dialogmødet blev der især fokuseret på afkortning af ce… Læs mere
23/10 -
Nu kommer det efterspurgte BAB ERFA faglærerkursus
Der er stadig ledige pladser til næste uges BAB ERFA kursus. Her vil der være mulighed for at blive opdateret om hvordan verden ser ud i øjeblikket… Læs mere
21/10 -
Adgangskrav bremser frafald på erhvervsskoler
Reformen af erhvervsuddannelserne med nye adgangskrav ser ud til at få den ønskede effekt, skriver Altinget. Eleverne er mere motiveredde, det mass… Læs mere
19/10 -
Chaufføruddannelsesbeviser bliver billigere
Chaufføruddannelsesbeviser bliver billigere - Trafik- og Byggestyrelsen regulerer tre satser på området.   For chaufføruddannelsesbevis reguleres… Læs mere
19/10 -
Kursus i vinterkørsel på Bygholm i Horsens
På Bygholm i Horsens er der i de seneste tre uger blevet afviklet kurser i vintertjeneste. Både Vejdirektoratet og kommuner har sendt  chauffører afst… Læs mere
17/10 -
Årets Uddannelsespris gik til...
TURs Uddannelsespris 2015 blev torsdag d. 15.oktober uddelt til hele tre enkeltpersoner som hver især i årets løb har ydet en særlig indsats i forhold… Læs mere
8/10 -
Ny aftale om finansiering af erhvervsuddannelsesreformen
Med erhvervsuddannelsesreformen blev et bredt flertal i folketinget enige om at give et markant kvalitetsløft af erhvervsuddannelserne. Regeringen… Læs mere
6/10 -
Stadig plads på faglærerkurset ERFA i Ergonomi
Faglærere der er godkendt til at undervise i ergonomi indenfor transportområdet kan stadig nå at tilmelde sig kurset ERFA i Ergonomi.   Kurset varer… Læs mere
6/10 -
Faglærerkurset ERFA Bus er rykket til d.16-17.december
Faglærerkurset ERFA Bus, hvor du bliver opdateret i forhold til regler, praksis og erfaringer inden for personbefordringsområdet, er  rykket til d. 16… Læs mere
6/10 -
TURs årlige strategikonference
TURs årlige strategikonference afholdes for TURs medlemmer af bestyrelsen og brancheudvalgsmedlemmer samt uddannelseschefer fra transportskolerne.   … Læs mere