Kim Poder fra 3F's Transportgruppe holdt tale for modtagerne af TURs Uddannelsespris 2016

9. november 2016

TURs næstformand, Kim Poder fra 3F's Transportgruppe, holdt tale for vinderne af TUR's Uddannelsespris ved TURs strategikonference den 8. november 2016.

KimPoderTale

Kim Poder, fra 3F's Transportgruppe, gav hånden til vinderne af TURs Uddannelsespris 2016, før han holdt tale for dem.

Kim Poder, 3F's Transportgruppe:

"Vi skal bede:

- Heine Guldhammer, Michael Olesen og Peter Quaade fra Keolis Aalborg
- Michael Trudslev, der i dag vikarierer for Lars Gaardbo som repræsentant for chaufførerne i Keolis Aalborg
- Susanne Sølvhøi fra VUC Nordjylland
- Arne Nielsen fra 3F Aalborg

om at komme herop.

Kære modtagere af TURs uddannelsespris 2016!

Det er egentlig Lars Gaardbo, der er tillidsrepræsentant i Keolis Aalborg, der var en slags ”hovedprismodtager” i dag. Men Lars er i Frankrig for at passe sit internationale arbejde i Keolis, så han har sendt en ”vikar” – nemlig dig, Michael.

Tilsammen er I – og Lars – en kreds af ildsjæle, der har ydet en helt ekstraordinær indsats med hensyn til at få buschauffører ansat i Keolis Aalborg til at gå i gang med uddannelse.

Gennem en årrække har et stort antal ansatte i Keolis Aalborg gennemført realkompetencevurdering og derefter erhvervsuddannelse til faglært buschauffør.

Derfor ligger Keolis helt i top i Danmark, når det gælder andelen af faglærte blandt buschaufførerne.

En topplacering til gavn for medarbejderne, der hermed er langt bedre rustet til fremtidens jobmæssige udfordringer.

Til gavn for Keolis Aalborg, der hermed har fået langt mere kompetente medarbejdere, der formår at tage fat om dagens og morgendagens udfordringer i virksomheden.

Og til gavn for borgerne i Aalborg og Region Nordjylland, der hermed bliver serviceret bedre, når de bruger byens og regionens kollektive trakfik.

Mange af medarbejderne i Keolis Aalborg havde dog ekstra udfordringer med hensyn til at komme i gang med faglig uddannelse. Det bundede i utilstrækkelige, grundlæggende færdigheder med hensyn til at læse og skrive.

For manges vedkommende på grund af ordblindhed.

Tillidsrepræsentanternes – ikke mindst Lars’ – og Keolis-ledelsen, VUC Nordjyllands og 3F Aalborgs svar på denne udfordring, var at opfordre kollegaerne til at gå i gang med ordblindeundervisning eller forberedende voksenundervisning i dansk.

Denne indsats betød, at rigtig mange forbedrede deres grundlæggende færdigheder, samt – ikke mindst – at de blev overbevist om, at de sagtens kunne binde an med faglig videreuddannelse – til faglært buschauffør.

Tilsammen har I æren for, at det kunne gennemføres. I har vist, at når alle parter i et lokalt samarbejde vil, så kan man virkelig løfte i flok. Til gavn for medarbejdere, virksomhed og lokalområde.

Tillykke til jer alle sammen. Og tak for jeres indsats".

Læs også højdepunkter fra TURs strategikonference

- TUR

facebook twitter