Gaffeltruck på arabisk

24. oktober 2016

I samarbejde med Vejle Integrationsafdeling har AMU SYD afholdt gaffeltruckkursus for syriske kursister.

Gaffeltruck-paa-arabisk-AMU-SYD-Truck-Gaffeltruck-Kolding

Kursisterne har nået deres mål om at blive indehaver af et gaffeltruckcertifikat.

Vi træder ind i truckhallen og bliver mødt af en summen af arabiske, engelske og danske gloser, og i dialoghjørnet møder vi vore kursister fra Syrien, der er glade og nu endelig kan puste ud. I 10 dage har de alle arbejdet hårdt for at nå deres mål om at blive indehaver af et gaffeltruckcertifikat.

Alle 10 er lykkedes med at bestå den teoretiske del. Censor, Ulf Hedemann, er yderst tilfreds med det faglige niveau, og ærgrer sig over, at der er to, der ikke helt nåede i mål med kørselsdelen i første omgang:

- Normalt varer et gaffeltruckkursus syv dage, men da der skal være en arabisk tolk med, har vi forlænget kurset med tre dage. Kursisterne er meget glade for at kurset har været forlænget, da det tager tid at oversætte til arabisk - også selvom nogle af kursisterne kan forstå og tale dansk, og de så har hjulpet deres medkursister, som ikke er så langt med sprogundervisningen.

En anden væsentlig faktor for kursets succes er, udover faglærerens pædagogiske evner, tolken. Grunden til at det er lykkedes så godt, er dels at kemien med tolken for hele holdets vedkommende har været rigtig fin, men også at tolken er i stand til at oversætte fagudtrykkene til arabisk. Med andre ord er det vigtigt, at stille høje krav til tolkens faglige niveau.

Stemningen på holdet har været super god, men der er ingen tvivl om, at vi også har været motiveret til at yde vort bedste, siger kursisterne samstemmende. Nogle af kursisterne kan, med deres certifikat i hånden, gå tilbage til deres praktikvirksomhed og få et fast, lønnet job, mens andre nu har større mulighed for at søge nogle af de jobs, som bliver udbudt.

- AMU SYD er meget rutineret i at gennemføre gaffeltruckkurser på engelsk og tysk, men det er første gang vi har gennemført et gaffeltruckkursus på arabisk med tolk, udtaler uddannelseschef Jens Odgaard.

Samarbejdet er opstået som følge af, at Vejle Integrationsafdeling så muligheden for at opkvalificere 10 syriske borgere, og forløbet har heldigvis vist sig at være en succes - ikke kun fagligt i form af et erhvervet gaffeltruckbevis, men også som en personlig succesoplevelse.

Kursisterne er meget stolte, men også meget taknemmelige for at Vejle Kommune har investeret ressourcer i dem, og de vil klart anbefale og opfordre andre af deres venner til at efteruddanne sig.

- TUR

Kilde: AMU SYD

 

facebook twitter