EUDTjek øger kvaliteten og giver virksomhederne det, de efterspørger

16. marts 2018

AMU Nordjylland er én af de første skoler, som er i gang med at implementere EUDTjek. Forventningen er, at EUDTjek vil øge kvaliteten af elevens uddannelsesforløb samt forbedre skolens dialog med virksomhederne.

EUDTjek -oeger -kvaliteten -og -giver -virksomhederne -det -de -efterspoerger
Morten Lund Dam, uddannelseschef AMU Nordjylland

AMU Nordjylland er en af de skoler, der har fulgt udviklingen af EUDTjek meget tæt. I februar 2018 påbegyndte skolen implementeringen af EUDTjek, og de er nu i gang med at høste erfaringer og se de positive effekter af EUDTjek. Uddannelseschef Morten Lund Dam står sammen med en række udvalgte medarbejdere i spidsen for implementeringen af EUDTjek på skolen.

Virksomhederne efterspørger det, EUDTjek kan
- På AMU Nordjylland arbejder vi løbende med VTU (red. virksomhedstilfredshedsundersøgelser). De seneste par år har VTU’en peget på, at virksomhederne ønsker at vide mere om, hvad eleverne laver på skolen og hvad der forventes af virksomhederne – bl.a. klar synlighed over, hvilke faglige mål eleven skal igennem, mens de er i praktikperioderne, fortæller Morten Lund Dam og fortsætter:

- I EUDTjek er alt indhold skåret ned til basal information om eleven. Så virksomhederne får både adgang til elevens uddannelsesbog og hvilke praktikmål, eleven skal igennem. De kan også følge med i elevens skoleperioder og fravær, som langt de fleste virksomheder synes, er vigtige oplysninger. It-systemet er både brugervenligt og overskueligt, så virksomhederne vil nemt kunne følge med i elevens uddannelse.

Øger kvaliteten og sikrer overblikket
Især overblikket over elevens opnåede praktikmål og udvikling i virksomheden, som EUDTjek medfører, fremhæver Morten Lund Dam som en stor gevinst, der har flere positive udfald:

- Med EUDTjek får vi rammerne til at være proaktive og sørge for, at eleven kommer godt igennem sit uddannelsesforløb i virksomheden. Eksempelvis sender systemet automatisk en mail til virksomheden, hvis der sker ændringer i skoleperioderne. EUDTjek øger kvaliteten i samarbejdet med virksomheden, fordi både vi som skole og virksomheden kan holde overblikket over elevens uddannelse.

- Som skole får vi bedre mulighed for at følge med i elevens fremgang i virksomheden. Det vil sige, at vi bedre kan hjælpe eleven, hvis der opstår uhensigtsmæssige situationer – for eksempel finde en løsning, hvis virksomheden ikke kan tilbyde rammerne for, at alle praktikmålene kan udføres hos dem. Generelt forventer jeg, at EUDTjek vil give mere kvalitet og minimere misforståelser.

De første virksomheder og elever er oprettet i EUDTjek
AMU Nordjylland har været med i udviklingen af EUDTjek helt fra den spæde start.

- For os har det været spændende at være med i udviklingsprocessen af EUDTjek. Vi føler, at vi er blevet hørt, når vi har haft konkrete elementer og forhold som vi, som skole, mener, er vigtige at have med for, at it-systemet er optimalt.

I februar 2018 afholdt TUR et implementeringsmøde med AMU Nordjylland. På mødet blev de medarbejdere, der skal stå i spidsen for, at skolen kommer godt i gang med it-systemet, introduceret til EUDTjek. Skolen fik oprettet to virksomheder med deres elever, og er nu i gang med en testperiode, der skal forløbe frem til sommer.

- Planen er, at vi fra nu af og henover sommeren skal gøre os en masse erfaringer med EUDTjek. Vi har udvalgt et par virksomheder, som vi i forvejen har et godt samarbejde med, og oprettet dem i it-systemet. På den måde har vi tid til at se systemet an og blive klogere på, hvordan vi skal arbejde med det. Ud fra erfaringerne og diverse tests, så lægger vi en plan, så vi er klar til en fuld implementering af EUDTjek efter sommerferien.

Læs også: TUR tilbyder support til skoler, der vil i gang med EUDTjek

- TUR

facebook twitter