Afsluttende prøver i AMU rulles ud fra den 1. januar

2. november 2018

Fra den 1. januar 2019 vil de første prøver i AMU være klar inden for transportområdet. I løbet af 2019 vil alle AMU-kurser som udgangspunkt skulle afsluttes med en prøve.

Afsluttende -proever -i -AMU-rulles -ud -fra -den -1-januar

I efteråret 2017 indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter en trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse. Aftalen skal styrke aktiviteten på offentligt udbudt voksen-, efter- og videreuddannelse.

Et af hovedelementerne i aftalen er et mere professionelt AMU med øget fleksibilitet og afprøvning af læring gennem test. Som et led heri indføres der i løbet af 2019 afsluttende prøver på offentligt udbudte AMU-kurser, som skal gøre det lettere for AMU-deltagerne at dokumentere deres kompetencer.

Prøverne på AMU-området udarbejdes af efteruddannelsesudvalgene i løbet af 2018 og frem til udgangen af 2019. Fra begyndelsen af 2019 skal der afholdes prøve, hvis prøven findes, når uddannelsen starter.

Fra årsskiftet vil TUR være klar med nye prøver
I TUR er man allerede i fuld gang med udviklingen af prøver, som fra 1. januar 2019 vil være klar til aflæggelse som digitale prøver.

- Vi har igangsat et større udviklingsarbejde omkring prøver i AMU på transportområdet. Opgaven løses i samarbejde med skoler og andre relevante samarbejdspartnere og vi kan derfor godt varsle, at det fra TURs side vil være en topprioritet at sikre, at der vil være prøver klar for skolerne fra den 1. januar 2019, siger Hans Kjeldgaard Christiansen, sekretariatschef i TUR.

Transportområdet er i forvejen tungt belagt med krav om afprøvning inden for certifikatområder, så derfor er afprøvning ikke nyt for hverken branchen eller skolerne.

- Vi forventer, at udrulningen af test i AMU vil foregå helt i tråd med det, man kender i dag, og at det vil være underbygget af et tæt samarbejde med skolerne, siger Hans Kjeldgaard Christiansen.

TUR holder skolerne orienterede via nyhedsbrev
- Efterhånden som arbejdet skrider frem, vil vi naturligvis sørge for at holde skolerne informeret, så de kan være forberedte på, hvilke kurser der vil få tilknyttet prøver og hvornår. Det vil vi gøre via vores nyhedsbreve og selvfølgelig også på vores dialogmøder med AMU-skolerne, som afholdes løbende, siger Hans Kjeldgaard Christiansen.

Fra den 1. januar 2020 skal der som udgangspunkt være udviklet prøver til alle nye uddannelser, alle delmål og enkeltfag samt på eksisterende uddannelser og enkeltfag, der har en aktivitet på 0,5 årselev.

- TUR

Læs også: "Kursus i Multitest for nybegyndere"

facebook twitter