Ny analyse på taxi- og OST-området igangsættes

7. marts 2019

Siden den nye taxilov trådte i kraft, er der sket en del ændringer i branchen inden for taxi- og OST-området. TUR vil nu se nærmere på, om der er behov for nye og reviderede uddannelser til branchen.

TUR har opstartet et analysearbejde, der skal afdække kompetencekrav for taxi- og OST chauffører. Analysen skal beskrive, hvordan branchen påvirkes og ændres som følge af den ændrede lovgivning på området og dertil belyse, om der behov for etablering og revidering af arbejdsmarkedsuddannelser inden for området.

Analyseprojektet gennemføres i fire faser i perioden februar 2019 til juni 2019. Der researches først på den aktuelle udvikling i taxi- og OST-branchen, hvorefter der gennemføres interview med ressourcepersoner og repræsentanter fra branchen, f.eks. vognmænd, transportskoler, arbejdsgiverorganisationer, 3F, trafikselskaberne, trafikstyrelsen og andre relevante aktører.

Den endelige rapport vil være offentlig tilgængelig for alle interesserede og vil danne grundlag for TURs arbejde med vedligeholdelse og udvikling af uddannelser til målgruppen.

- TUR

Læs mere om projekter i TUR

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag