Prøver i AMU: Se hvornår der er prøvekrav

21. marts 2019

På TURs hjemmeside kan du se, hvilke AMU-kurser, der er udviklet prøver til, og hvornår prøvekravet for det enkelte kursus træder i kraft.

Proever -i -AMU-Hvornaar -skal -der -afholdes -proever

Med det nye krav om at der skal indføres afsluttende prøver på samtlige kurser i AMU, som ikke i forvejen indeholder en prøve, kan det være svært at få et samlet overblik over, hvornår prøvekravet træder i kraft på de enkelte kurser.

TUR har derfor udarbejdet en liste over de kurser, der allerede nu er udviklet en AMU-prøve til, og som også indeholder en dato for, hvornår prøven er obligatorisk.

Listen indeholder kurser, der er udviklet af TUR og udelukkende kurser, der er udviklet AMU-prøver til. Dvs. at kurser, der i forvejen indeholder prøve som del af et certifikatkrav, branchecertifikat el.lign., ikke fremgår af listen.

Pt. er listen over kurser med obligatorisk prøvekrav ret begrænset, idet der er fastsat prøvekrav fra Undervisningsministeriets side på et enkelt kursus: 45261 Kundeservice.

Kundeservice er et tværfagligt kursus, som indgår i en længere række FKB’er inden for flere brancheområder. Prøvekravet for 45261 Kundeservice træder i kraft pr. 1. april 2019.

Læs mere om AMU-prøven i kundeservice: Prøver i AMU: Den første prøve er nu godkendt

- TUR

Se hele listen over udviklede AMU-prøver inden for TURs område

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag