Find mere information

TUR har herunder samlet en række relevante links, hvor LUU kan finde mere information, der relaterer sig til udvalgsarbejdet:


Love og bekendtgørelser

• www.retsinformation.dk
Her kan man finde alle love og bekendtgørelser:
- Erhvervsuddannelsesloven (Lov om erhvervsuddannelser LBK nr. 171 af 02/03/2011)
- Hovedbekendtgørelsen (bekendtgørelse om erhvervsuddannelser BEK nr. 1514 af 15/12/2010)
- AMU-loven (Bekendtgørelse af lov om arbejdsmarkedsuddannelser LBK nr. 381 af 26/03/2010)
- AMU-bekendtgørelsen (Bekendtgørelse om fælles kompetencebeskrivelser og arbejdsmarkedets uddannelser BEK nr. 802 af 22/09/2003)


Uddannelsesordninger (EUD)

• www.uddannelsesadministration.dk
Her kan man finde alle uddannelsesordningerne under "EUD".
• www.tur.dk/erhvervsuddannelser/eud-uddannelsesordninger.aspx
Her på TURs hjemmeside findes alle de gældende uddannelsesordninger inden for transportområdets erhvervsuddannelser. Til hver uddannelsesordning findes en generel tekst samt en lille oversigt over fagtilknytningerne.


FKB og uddannelsesmål (AMU)

• www.uddannelsesadministration.dk
Her finder man alle FKB'erne og arbejdsmarkedsuddannelserne.
• www.tur.dk/arbejdsmarkedsuddannelser/amu-kompetencebeskrivelser.aspx
Her på TURs hjemmeside under finder man de fælles kompetencebeskrivelser for transporterhvervets uddannelser med tilhørende uddannelsesmål.


Publikationer til inspiration

• www.uvm.dk/service/Publikationer.aspx
På Undervisningsministeriets hjemmeside findes der publikationer, som LUU kan bruge direkte i deres arbejde.


Andre hjemmesider med information om de erhvervsrettede uddannelser

• www.ug.dk 
På uddannelsesguiden samler undervisningsministeriet al information om ordinær uddannelse, voksen- og efteruddannelse samt job og arbejdsmarkedsforhold i Danmark.
• www.efteruddannelse.dk
Hjemmeside, som skal benyttes ved tilmelding til AMU og til hjemtagning af VEU-godtgørelse.
• www.praktikpladsen.dk
Mødested for elever og virksomheder.
• www.eud-info.dk
Info om alle erhvervsuddannelserne.
• www.viskvalitet.dk
Her evalueres effekten af AMU på baggrund af brugernes indberetninger.
• www.3fuddannelsesnyt.dk
3F's internetbaserede håndbog om uddannelsesforhold.