Modernisér prøve for store kørekort

16. september 2016

Erhvervsskolerne oplever, at der er mange udfordringer, når AMU-kursister og EUD-lærlinge skal erhverve det store kørekort til enten lastbil, bus eller taxa i forbindelse med et kursus- eller uddannelsesforløb. Med udgangspunkt i et nyt notat, som er udarbejdet af Transporterhvervets Uddannelser, er arbejdsmarkedets parter enige om, at det er nødvendigt at modernisere prøveafviklingen for at erhverve det store kørekort.

 Modernisér prøve for store kørekort (1)

Meget lang sagsbehandlingstid, ufleksible ventetider ved prøvestederne og gammeldags prøveformer er nogle af hovedoverskrifterne for, hvordan det i dag er at tage det store kørekort til enten lastbil, bus eller taxa. Tilsammen skaber det dårlige rammer og uhensigtsmæssige forhold for AMU-kursister og EUD-lærlinge. Det er et problem, som giver stor frustration både for skoler, kursister og lærlinge og i transportbranchen. Samtidig forhindrer udfordringerne at virksomhederne kan få tilført ny arbejdskraft, når der er brug for den.

Læs også: God grund til modernisering

Løs udfordringerne

Udfordringerne i forbindelse med erhvervelse af det store kørekort er kortlagt i et nyt notat, som Transporterhvervets Uddannelser (TUR) har udarbejdet på opfordring fra DI og 3F Transportgruppen.

Arbejdsmarkedets parter har længe været enige om, at det er på tide at ændre de uholdbare forhold for prøveafviklingen og komme udfordringerne til livs. Ambitionen er, at de nuværende forhold skal moderniseres, så de er funktionelle for kursister og lærlinge, og så de passer til branchens behov.

Læs hele notatet ”Transporterhvervets nuværende udfordringer i forbindelse med erhvervelse af kørekort kat. C, C/E og D, D-erhverv og B-erhverv”

Læs også: Resumé af notat: Udfordringer ved erhvervelse af store kørekort

facebook twitter