Svendeprøvejledninger

Nedenstående vejledninger henvender sig til censorer, faglærere og planlæggere inden for ungdoms- og voksenerhvervsuddannelsernes svendeprøver. Formålet er at sikre ensartede prøve- og vurderingsforhold for alle lærlinge på alle skoler. Hensigten er et ønske om såvel at styrke censorernes muligheder for at udføre en kvalificeret censurering, som at søge svendeprøvernes landsdækkende merit sikret mest muligt.

Vejledningerne uddyber og præciserer bekendtgørelsernes mere overordnede bestemmelser om, hvorledes svendeprøven inden for transportuddannelserne skal gennemføres - herunder bekendtgørelser, retningslinier for karaktergivning, vilkårene for at bestå samt den praktiske afvikling. Klik herunder for at downloade vejledningerne:

 

Svendeprøvevejledning - Vejgodstransport BEK nr. 336 af 26/03/2016

Svendeprøvevejledning - Buschauffør i kollektiv trafik

Svendeprøvevejledning - Lager- og terminaluddannelsen

Svendeprøvevejledning - Havne- og terminaluddannelsen 

Svendeprøvevejledning - Kranfører BEK nr. 467 af 03/06/2016

Svendeprøvevejledning - Ambulancebehandler