Trepartsaftalen stiller krav om test

30. november 2017

Styrket brug af test og prøver i AMU skal øge læringsudbyttet. Transportområdet står klar.

Trepartsaftalen -stiller -krav -om -test 

”Virksomhederne efterspørger fleksible og effektive uddannelsestilbud med højt læringsudbytte. Anvendelse af test/prøver kan bidrage til, at læringsudbyttet for kursisterne styrkes, samtidig med at test/prøver kan være med til at øge tilliden til den bedømmelse, der foregår på kurset og til de beviser, der udstedes.”

Sådan lyder det i den indgåede Trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021). Det langsigtede mål er, at flere på arbejdsmarkedet skal kunne dokumentere deres kompetencer og dermed øge muligheden for mobilitet og tilpasning på arbejdsmarkedet.

Parterne bag aftalen er på denne baggrund blevet enige om at indføre et generelt krav om, at offentligt udbudte AMU-kurser skal afsluttes med en prøve. Prøverne skal være centralt stillede af efteruddannelsesudvalgene, som får til opgave at stå for udvikling af test og afprøvningsværktøjer i samarbejde med relevante myndigheder og skoler. Prøverne skal ske i naturlig forlængelse af kurset og i et enkelt format.

Endvidere er det et krav, at man skal kunne opgøre, hvor mange elever der består prøverne. Formålet er, at der løbende skal kunne udarbejdes en kvalitetsvurdering af skolerne. Af hensyn til aktiviteten på de enkelte kurser skal der udvikles prøver til AMU-kurser med en aktivitet svarende til mindst 0,5 årselev det seneste år.

Transportområdet står klar
Transportområdet er præget en lang række certifikatkrav og branchecertifikater, som indebærer en afsluttende prøve. Derfor har TUR som efteruddannelsesudvalg allerede flere års erfaring med udarbejdelse og kvalitetssikring af prøver.

- At udvikle prøver er slet ikke så nemt, som man umiddelbart tror. Det kræver store samarbejdsflader at sikre, at prøverne hele tiden er opdaterede. Derudover skal prøver også fornyes, så de følger med tiden, fortæller, fortæller Hans Kjeldgaard Christiansen, sekretariatschef i TUR og tilføjer:

- Alt dette har vi mere end 10 års erfaring med, så vi er klar til at tage fat på opgaven.

Et velafprøvet afprøvningsværktøj
Teoriprøver inden for TURs uddannelsesområde aflægges i Multitest. Multitest er et online testsystem, hvis formål er at sikre ensartethed for prøver, der lever op til samme kvalitetsstandard over hele landet. Multitest blev udviklet i 2007 af TUR og er finansieret af parterne bag TUR.

- Multitest har mange funktioner, som løbende er blevet nyudviklet og opdateret, så det er nemt at skræddersy tests, som passer til konkrete behov. Testene kan opbygges af mange forskellige spørgsmålsmoduler, f.eks. multiple choice, blokspørgsmål samt af billeder og illustrationer. Desuden er systemet meget fleksibelt og kan bruges på det tidspunkt, der passer brugerne bedst, fortæller sekretariatschef i TUR, Hans Kjeldgaard Christiansen.

I alt aflægges der ca. 65.000 prøver om året i Multitest. Når prøven er aflagt, får deltageren sit resultat med det samme og med NemID-login er sikkerhed og dokumentation sikret. Med Multitest har skolerne samtidig mulighed for at se et gennemsnit af egne resultater sammenholdt med landsgennemsnittet – en kvalitetsvurdering, der lever op til kravene om test i trepartsaftalen.

- TUR

Spørgsmål til Multitest kan rettes til TUR v. Michael Andersen, teknisk konsulent, via mail; ma@tur.dk eller ved at ringe til TUR på 35 87 87 00.

Læs også:

"Effektmåling målretter kurser"

"Effektmåling - en del af trepartsaftalen"

"Ny trepartsaftale på plads"

Læs mere om Multitest på hvadermultitest.dk  

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag