Uge 14 - 2020

30.3 - 1808 - Instruktør elementær brandbekæmpelse
1808 - Instruktør elementær brandbekæmpelse

Kurset er godkendt af Færdselsstyrelsen

Læs mere
2.4 - 1809 - Digitalt kontrolapparat og køre-/hviletider (Direktiv 2.1)
1809 - Digitalt kontrolapparat og køre-/hviletider (Direktiv 2.1)

Todageskursus der kvalificerer til at undervise i digitalt kontrolapparat og køre-/hviletider

Læs mere

Uge 16 - 2020

14.4 - 1812 - Ud at køre med ny teknologi
1812 - Ud at køre med ny teknologi

Endagskursus der introducerer faglæreren til ny teknologi med praktisk kørsel i supermoderne lastbil

Læs mere
15.4 - 1813 - Bremsernes verden - Direktiv 1.2
1813 - Bremsernes verden - Direktiv 1.2

Endagskursus der introducerer til bremsernes verden

Læs mere

Uge 19 - 2020

4.5 - 1815 - Ud at køre med ny teknologi
1815 - Ud at køre med ny teknologi

Endagskursus der introducerer faglærere til ny teknologi med praktisk kørsel i supermoderne lastbil

Læs mere
5.5 - 1816 - Bremsernes verden - Direktiv 1.2
1816 - Bremsernes verden - Direktiv 1.2

Endagskursus der introducerer til bremsernes verden

Læs mere

Uge 21 - 2020

18.5 - 1818 - Chaufførkonferencen 2020
1818 - Chaufførkonferencen 2020

Kom til spændende foredrag, kollegial og faglig sparring på TURs chaufførkonference 2020

Læs mere
18.5 - 1819 - Administrativ konference 2020
1819 - Administrativ konference 2020

Kom til spændende foredrag, aktuelle emner, erfaringsudveksling og kollegial og faglig sparring på TURs Administrative konference 2020

Læs mere
19.5 - 1820 - Krankonference 2020
1820 - Krankonference 2020

Kom til spændende foredrag og faglig sparring på TURs Krankonference 2020

Læs mere

Uge 23 - 2020

2.6 - 1821 - Chaufføradfærd og mental køreteknik
1821 - Chaufføradfærd og mental køreteknik

Todageskursus der kvalificerer til at undervise chauffører i hensigtsmæssig kommunikation og situationsbestemt service

Læs mere
3.6 - 1823 - Erfa Taxi 2020
1823 - Erfa Taxi 2020

Bliv opdateret i forhold til regler, praksis og erfaringer inden for Taxi området.

Læs mere
4.6 - 1824 - REP. - Instruktørkursus i brand og førstehjælp til farligt gods chaufføruddannelsen
1824 - REP. - Instruktørkursus i brand og førstehjælp til farligt gods chaufføruddannelsen

Et kursus under sikkerhedsuddannelser i farlige stoffer

Læs mere

Uge 26 - 2020

24.6 - 1826 - Den økonomiske kontekst (direktiv 3.7)
1826 - Den økonomiske kontekst (direktiv 3.7)

Endagskursus der kvalificerer til at undervise i den økonomiske kontekst

Læs mere
25.6 - 1827 - ERFA efteruddannelses Gods og Bus
1827 - ERFA efteruddannelses Gods og Bus

Bemærk godskrivning jf. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse

Læs mere

Uge 27 - 2020

29.6 - 1828 - Avanceret lastsikring med Peter Andersson´s efterfølger
1828 - Avanceret lastsikring med Peter Andersson´s efterfølger

Nu kommer endnu et eftertragtet faglærerkursus i Avanceret lastsikring

Læs mere

Uge 32 - 2020

3.8 - 1829 - Lovpligtigt obligatorisk efteruddannelseskursus for kørelærere
1829 - Lovpligtigt obligatorisk efteruddannelseskursus for kørelærere

TUR udbyder den obligatoriske efteruddannelse for kørelærere på et højt fagligt niveau med undervisere i topklasse

Læs mere
6.8 - 1830 - Innovation og forandringsprocesser
6.8 - 1831 - Lastsikring med fjernundervisning
1831 - Lastsikring med fjernundervisning

En dags opdatering via fjernundervisning og 2 dages fremmøde

Læs mere

Uge 35 - 2020

24.8 - 1835 - Instruktør elementær brandbekæmpelse
1835 - Instruktør elementær brandbekæmpelse

Kurset er godkendt af Færdselsstyrelsen

Læs mere

Uge 36 - 2020

31.8 - 1836 - Prøveforberedende kran inkl. prøver
1836 - Prøveforberedende kran inkl. prøver

Firedageskursus der giver godkendelse som AT-eksaminator inden for kranområdet

Læs mere

Uge 40 - 2020

28.9 - 1838 - MOBILE KRANER - Viden om opstilling og anvendelse af mobilkraner
1838 - MOBILE KRANER - Viden om opstilling og anvendelse af mobilkraner

AMU mål 48644 og 48645

Læs mere

Uge 41 - 2020

5.10 - 1839 - Farligt gods Sikkerhedsrådgiver REP.
1839 - Farligt gods Sikkerhedsrådgiver REP.

Få opdateret din viden om farligt gods sikkerhedsrådgiver reglerne

Læs mere

Uge 47 - 2020

16.11 - 1840 - Farligt gods – Sikkerhedsrådgiver NYE
1840 - Farligt gods – Sikkerhedsrådgiver NYE

Som deltager på dette kursus bliver du forberedt til Beredskabsstyrelsens eksamen for Sikkerhedsrådgivere

Læs mere

Uge 51 - 2020

16.12 - 1841 - Køre-hviletider for nørder
1841 - Køre-hviletider for nørder

Dette faglærerkursus er ikke et normalt opdateringskursus - her går vi i dybden

Læs mere
17.12 - 1843 - Farligt gods konferencen 2020
1843 - Farligt gods konferencen 2020

Få opdateret din viden om farligt gods reglerne

Læs mere