Uge 9 - 2019

27.2 - 1738 - Instruktør ADR Førstehjælp og Brand NYE
1738 - Instruktør ADR Førstehjælp og Brand NYE

Et kursus under sikkerhedsuddannelser i farlige stoffer

Læs mere

Uge 10 - 2019

4.3 - 1740 - REP. - Instruktørkursus i brand og førstehjælp til farligt gods chaufføruddannelsen
1740 - REP. - Instruktørkursus i brand og førstehjælp til farligt gods chaufføruddannelsen

Et kursus under sikkerhedsuddannelser i farlige stoffer

Læs mere

Uge 11 - 2019

14.3 - 1705 - ERFA Taxi 2019
1705 - ERFA Taxi 2019

Ny Taxi lov skaber nye udfordringer

Læs mere

Uge 12 - 2019

21.3 - 1741 Konference for unge-vejledere
1741 Konference for unge-vejledere

Informationsdagen foregår på Transportmessen i Herning

Læs mere
18.3 - 1720 - Farligt gods Sikkerhedsrådgiver REP.
1720 - Farligt gods Sikkerhedsrådgiver REP.

Få opdateret din viden om farligt gods sikkerhedsrådgiver reglerne

Læs mere

Uge 15 - 2019

8.4 - 1721 - Farligt gods – Sikkerhedsrådgiver NYE
1721 - Farligt gods – Sikkerhedsrådgiver NYE

Som deltager på dette kursus bliver du forberedt til Beredskabsstyrelsens eksamen for Sikkerhedsrådgivere

Læs mere

Uge 17 - 2019

23.4 - 1735 - Ny teknologi
1735 - Ny teknologi

Den nyeste teknologi i lastbiler - en dag hos Scania

Læs mere
24.4 - 1742 - MOBILE KRANER - Viden om opstilling og anvendelse af mobilkraner
1742 - MOBILE KRANER - Viden om opstilling og anvendelse af mobilkraner

Stor efterspørgsel - så derfor afholdes kurset holdes både i foråret 2019 og i efteråret 2019

Læs mere

Uge 21 - 2019

24.5 - 1743 - Konference for unge-vejledere
1743 - Konference for unge-vejledere

Informationsdagen foregår på Transportmessen i Padborg

Læs mere

Uge 22 - 2019

27.5 - 1708 - Chaufførkonferencen 2019
1708 - Chaufførkonferencen 2019

Kom til spændende foredrag, minioplæg og kollegial og faglig sparring på TURs chaufførkonference 2018

Læs mere
27.5 - 1709 - Administrativ konference 2019
1709 - Administrativ konference 2019

Konference for det administrative personale på skolerne

Læs mere
28.5 - 1710 - Krankonference 2019
1710 - Krankonference 2019

Den årligt tilbagevendende centrale faglige begivenhed for kranfaglærere

Læs mere

Uge 23 - 2019

6.6 - 1712 - ERFA Lastsikring
1712 - ERFA Lastsikring

Bemærk godskrivning jf. Trafikstyrelsens bekendtgørelse

Læs mere

Uge 24 - 2019

13.6 - 1706 - ERFA Konference - EU Efteruddannelse Gods og Bus
1706 - ERFA Konference - EU Efteruddannelse Gods og Bus

Brancherettet faglærerkursus gods og bus

Læs mere

Uge 26 - 2019

24.6 - 1713 - Køre-hviletider med fjernundervisning
1713 - Køre-hviletider med fjernundervisning

En dags opdatering via fjernundervisning og en dags fremmøde

Læs mere
25.6 - 1714 - Digitalt takograf, udvikling og faciliteter
26.6 - 1715 - Kriminalitet og menneskesmugling (direktiv 3.2)
1715 -  Kriminalitet og menneskesmugling (direktiv 3.2)

På dette kursus beskæftiger vi os med, hvordan man som chauffør bedst muligt sikrer sig mod kriminalitet og menneskesmugling.

Læs mere
27.6 - 1716 - Køreteknik for nørder
1716 -  Køreteknik for nørder

Modul 1 - Fokus på mekanisk fysik og afprøvning af principperne for disse under kørsel

Læs mere
27.6 - 1717 - Lastsikring med fjernundervisning
1717 - Lastsikring med fjernundervisning

En dags opdatering via fjernundervisning og 2 dages fremmøde

Læs mere

Uge 27 - 2019

1.7 - 1719 - Sundhed - med udgangspunkt i Chaufførens hverdag
1719 - Sundhed - med udgangspunkt i Chaufførens hverdag

Få redskaber til at undervise i sundhed

Læs mere

Uge 33 - 2019

12.8 - 1724 - Lovpligtig obligatorisk efterudd. for kørelærere
12.8 - 1726 - Lastsikring med fjernundervisning
1726 - Lastsikring med fjernundervisning

En dags opdatering via fjernundervisning og 2 dages fremmøde

Læs mere

Uge 36 - 2019

2.9 - 1728 - Prøveforberedende Kran og teoriprøve
1728 - Prøveforberedende Kran og teoriprøve

Bliv godkendt som AT eksaminator inden for kran området

Læs mere

Uge 40 - 2019

30.9 - 1722 - Farligt gods Sikkerhedsrådgiver REP.
1722 - Farligt gods Sikkerhedsrådgiver REP.

Få opdateret din viden om farligt gods sikkerhedsrådgiver reglerne

Læs mere
2.10 - 1732 - MOBILE KRANER - Viden om opstilling og anvendelse af mobilkraner

Uge 45 - 2019

4.11 - 1723 - Farligt gods – Sikkerhedsrådgiver NYE
1723 - Farligt gods – Sikkerhedsrådgiver NYE

Som deltager på dette kursus bliver du forberedt til Beredskabsstyrelsens eksamen for Sikkerhedsrådgivere

Læs mere

Uge 51 - 2019

16.12 - 1733 - Køre-hviletider for nørder
1733 - Køre-hviletider for nørder

Dette faglærerkursus er ikke et normalt opdateringskursus - her går vi i dybden

Læs mere
19.12 - 1734 - Farligt gods konferencen 2019
1734 - Farligt gods konferencen 2019

Få opdateret din viden om farligt gods reglerne

Læs mere