Love og regler

Arbejdstilsynet (AT) er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet og er en styrelse under Beskæftigelsesministeriet.
Grundlaget for Arbejdstilsynets opgaver er arbejdsmiljøloven med tilhørende bekendtgørelser.

Prøvevejledningen for gaffeltruck- og gaffelstabler-områder beskriver Arbejdstilsynets krav til certifikatprøver for gaffeltruck- og gaffelstabler-området.

Uddannelsen, der fører til certifikatet og selve certifikatprøven, aflægges på erhvervsskoler, AMU-centre eller andre institutioner, der er godkendte til udbud af certifikatuddannelserne.

Skole3
Materialer

Her finder du din erhvervsuddannelse eller AMU-skole

Transporterhvervets Uddannelser (TUR) repræsenterer 13 arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer.


Vi fastsætter mål og rammer for arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) og erhvervsuddannelse (EUD) og udvikler fremtidssikrede uddannelser til transportbranchen.

Nyheder