VEU-godtgørelse

Kan jeg få VEU-godtgørelse?

Alle, der har en fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark, har adgang til AMU. Det vil sige, at der principielt er frit optag på AMU.

Hovedmålgruppen er dog ufaglærte og faglærte.
Det er derfor til denne målgruppe, at uddannelserne udvikles, og det er denne målgruppe, der har ret til VEU-godtgørelse.

Deltagere, der har en uddannelse til og med faglært niveau, kan få løntabsgodtgørelse (VEU-godtgørelse), tilskud til befordring og tilskud til kost og logi.

VEU-godtgørelsen svarer til 100% af den høje dagpengesats.
VEU-godtgørelsen beregnes efter, hvor meget undervisning deltageren er tilmeldt, og hvor meget vedkommende vil være fraværende fra arbejdet på grund af uddannelsen.

Læs mere om VEU-godtgørelse her
Skole3
Skole

Kost og logi

Kan jeg få kost og logi?

Hvis du under din uddannelse er indkvarteret uden for din bopæl, har du ret til tilskud til både kost og logi.

Retten til indkvartering gælder, hvis der er mere end 120 kilometer mellem bopæl og uddannelsessted tur/retur, eller hvis det af tidsmæssige eller andre grunde er rimeligt, at du er indkvarteret uden for bopælen.

Læs mere om det på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside

Deltagerbetaling for AMU-kurser

Deltagerbetalingen fastsættes fra år til år og kan ses i takstkataloget, som Undervisningsministeriet udgiver hvert år.

I 2020 er deltagerbetalingen på mellem 630 kroner og 940 kroner pr. uge. Der kan dog være et tillæg på op til 700 kroner pr. uge, da
AMU-udbyderen kan opkræve højere deltagerbetaling, hvis der er tale om særlig tilrettelæggelse af kurset.
Udbyderen skal dokumentere sine omkostninger.

Læs mere om deltagerbetaling på Undervisningsministeriets hjemmeside

Priser

Personer med en videregående uddannelse

Som følge af aftalen om ekstraordinært løft af ledige mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten får personer med en uddannelse udover faglært niveau fra d. 1. september 2020 adgang til certifikatkurser i AMU på ordinære vilkår. Ordningen gælder frem til og med udgangen af 2021.

Det betyder, at personer med en videregående uddannelse ligesom ufaglærte og faglærte skal betale den ordinære/lave pris for deltagelse i et certifikatkursus i AMU.

Ordningen gælder for certifikatkurser, der påbegyndes d. 1. september 2020 eller senere og afsluttes senest d. 31. december 2021.

Omfattet er alle uddannelser, der er markeret som certifikatuddannelse på Uddannelsesadministration.dk samt uddannelser, der indgår som valgfri del af EU-kvalifikationsuddannelse til erhvervschauffører.

Det skal bemærkes, at reglerne om VEU-godtgørelse ikke er ændret. 
Det betyder, at deltagere med en videregående uddannelse kun kan få VEU-godtgørelse m.v., hvis de ikke har anvendt deres videregående uddannelse de seneste 5 år.
Dette gælder også for certifikatuddannelser.

Besøg Uddannelsesadministration.dk
Andet3

Vi hjælper dig godt på vej

TUR udvikler fremtidssikrede uddannelser til transportbranchen og dens medarbejdere.

Her finder du din erhvervsuddannelse eller AMU-skole

Transporterhvervets Uddannelser (TUR) repræsenterer 13 arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer.


Vi fastsætter mål og rammer for arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) og erhvervsuddannelse (EUD) og udvikler fremtidssikrede uddannelser til transportbranchen.

Nyheder

Hold dig opdateret med det nyeste fra transportbranchen

Skriv dig op til vores nyhedsbrev

Følg med i nyheder om og fra transportuddannelserne. TUR Nyhedsbrev giver dig relevante nyheder om uddannelser, projekter, arrangementer og nye undervisningsmaterialer inden for transportområdet. Du kan til enhver tid afmelde dig igen.
Læs vores Privatlivspolitik her.