Påbegyndt GK og VUB

Færdselsstyrelsen udstedte d. 23. maj 2020 en ny bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse fører af køretøjer i vejtransport. Den generelle vejledning for kvalifikationsuddannelsen findes på Færdselsstyrelsens hjemmeside.

Find den her
Ambulance1
Renovationschauffør

Påbegyndt grundlæggende kvalifikationsuddannelse

Beviset for påbegyndt grundlæggende kvalifikationsuddannelse kan udstedes til EUD- og EGU-lærlinge under uddannelse, som har erhvervet kørekort til kat. C eller D, og som har påbegyndt den grundlæggende kvalifikationsuddannelse.

Beviset kan benyttes midlertidigt til kørsel i Danmark og indtil det originale chaufføruddannelsesbevis (CUB) er udstedt.

Download bevis her

Påbegyndt grundlæggende varebilsuddannelse

Beviset for påbegyndt VUB kan udstedes til EUD- og EGU-lærlinge under uddannelse, som har erhvervet kørekort til kat. B, og som har påbegyndt den grundlæggende varebilskvalifikationsuddannelse.

Beviset kan benyttes midlertidigt til kørsel i Danmark og indtil det originale varebilschaufføruddannelsesbevis (VUB) er udstedt.

Download bevis her
Havn Og Terminal

Her finder du din erhvervsuddannelse eller AMU-skole

Transporterhvervets Uddannelser (TUR) repræsenterer 13 arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer.


Vi fastsætter mål og rammer for arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) og erhvervsuddannelse (EUD) og udvikler fremtidssikrede uddannelser til transportbranchen.

Nyheder