Kørselsdisponent eller lager- og terminaldisponent

Disponentuddannelsen er øverste trin på flere af transportområdets erhvervsuddannelser og varer fra 1 år til 1,5 år. Den er en overbygning på svendebrev inden for lager, vejgods og personbefordring.

Uddannelsen giver dig derfor kompetencer til at arbejde med styring og disponering af transportopgaver eller lagre og terminaler. 

Du kan vælge mellem 3 forskellige uddannelsesretninger.

Hent en brochure med information her
L0A7591

Uddannelsesretning 1

Uddannelsen som kørselsdisponent inden for vejgods

Med en uddannelse som kørselsdisponent inden for vejgods får du kompetencer til at styre en virksomheds transportopgaver, herunder at disponere materiel og mandskab.

Du får kendskab til ledelsesteorier og arbejder med disse i praksisnær sammenhæng. Og du får opdateret din viden om lovgivning, transportregler, samt regler for arbejdsmarkedet og overenskomster.

Herudover får du ny viden om IT-redskaber, økonomistyringsværktøjer, kvalitetsstyring og trafiksikkerhedsledelse. Og du får løftet dit niveau inden for fremmedsprog og transportberegninger.

Uddannelsesretning 2

Uddannelsen som kørselsdisponent inden for personbefordring

Uddannelsen som kørselsdisponent inden for personbefordring giver de samme kompetencer som vejgodstransportområdet.

Der lægges dog i denne uddannelsesretning mere vægt på kvalitetssikring og mindre disponering.

Uddannelsesretning 3

Uddannelsen som lager- og terminaldisponent

Uddannelsen som lager- og terminaldisponent giver kompetence til at styre arbejdsopgaver på lagre og/eller terminaler.

Der lægges i denne retning mere vægt på IT-systemer og kvalitetssikring og mindre vægt på transportregler og disponering.

Du får kendskab til ledelsesteorier og arbejder med disse i praksisnær sammenhæng. Og du får opdateret din viden om lovgivning, samt regler for arbejdsmarkedet og overenskomster.

Herudover får du ny viden om IT-redskaber, ledelses- og økonomistyringsværktøjer, kvalitetsstyring, og du får løftet dit niveau inden for fremmedsprog og transportberegninger.

Hvad koster overbygningen?

Overbygningen er gratis.

Du får løn efter gældende overenskomst under hele uddannelsen – også når du er på skole. Herudover får din virksomhed en stor del af din løn refunderet fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), når du er på skoleophold.

I mange regioner er der mulighed for at få tilskud til voksenlærlinge, som dækker en del af lønnen i oplæringstiden.

Tilbydes der skolehjem?

Du er berettiget en plads på skolehjem under dine skoleophold, hvis du har over 75 minutters transporttid (inkl. ventetid ved omstigning) med offentlige transportmidler fra dit hjem til skolen.

Nærmere regler for skolehjem og økonomiske vilkår finder du hos den skole, hvor du vil tage din uddannelse.

Hvad kan jeg bruge uddannelsen til?

Disponentuddannelsen giver adgang til den korte, videregående uddannelse som logistikøkonom og efterfølgende bacheloruddannelse. Det kan dog være nødvendigt at hæve dit niveau i engelsk og matematik for at gennemføre uddannelsen til logistikøkonom.

Uddannelsen giver endvidere adgang til akademiuddannelsen i international transport & logistik.

Hvor kan jeg tage overbygningen?

Uddannelsen udbydes på forskellige skoler over hele landet, herunder:

Overbygningens forløb

Disponentuddannelsen veksler mellem skoleundervisning og oplæring i en virksomhed.
Skoledelen udgør 15 uger, som bliver delt op i mindre moduler. Resten af tiden tilbringes i virksomheden, hvor der fortrinsvis arbejdes med disponentopgaver, men normale arbejdsfunktioner eller udviklingsarbejde kan også indgå i forløbet.

På skoleforløbet fungerer din underviser bl.a. som konsulent og vil sørge for, at du får den nødvendige vejledning og coaching til at gennemføre dine projekter.

Hver skoleperiode afsluttes med en emneopgave, så det er vigtigt, at du har lyst til at arbejde med tekstbehandling, regneark, præsentationsprogram mv.

Du får karakterer i alle fagene på uddannelsen, og du skal til en afsluttende mundtlig eksamen.

Inden du går til eksamen, skal du udarbejde et projekt, som indgår i den mundtlige eksamen. Ofte tager projektet udgangspunkt i den virksomhed, du er ansat i, og handler om at optimere en del af virksomhedens arbejdsprocesser/drift inden for dit fagområde.

Der er afsat tid i skoleuddannelsen til at skrive projektet. I løbet af uddannelsen vil du også aflægge virksomhedsbesøg, og du vil få mulighed for at afprøve værktøjer og redskaber, fx flådestyring og lagerstyring.

Når du har gennemført uddannelsen, udsteder TUR dit svendebrev som disponent.

L0A9133
L0A8642

Hvordan kommer jeg i gang med overbygningen?

For at starte på disponentuddannelsen kræver det, at du har et svendebrev inden for enten vejgodsområdet (fx godschauffør), busområdet eller lagerområdet. 
Herudover kræver det, at du har en godkendt EUV-plan eller en uddannelsesaftale med en virksomhed, der er godkendt af TUR til disponentuddannelsen.

Alle, der har et af de nævnte svendebreve, har mulighed for at starte på disponentuddannelsen.

De, der starter på uddannelsen, er ofte erfarne medarbejdere, der har arbejdet i branchen i nogle år og ønsker nye udfordringer.
Medarbejdere, som har ressourcerne, men af fysiske årsager skal skifte til et kontorjob, vælger ofte også at tage uddannelsen.

Det er også muligt at tage disponentuddannelsen direkte efter, at du har afsluttet din ungdomsuddannelse med svendebrev. 
Her er det ofte unge lærlinge, som ønsker at blive udfordret og opnå nogle kompetencer, der tager uddannelsen. Det er eksempelvis unge, der gerne vil være tillidsrepræsentant og/eller varetage en lederfunktion.

Har du færdiggjort en gymnasial uddannelse og ønsker at læse en videregående uddannelse, så kan du med fordel tage en transportuddannelse med disponenttrin som et springbræt til uddannelse. 
Med en erhvervsuddannelse har du nemlig mulighed for at søge optagelse på en række videregående uddannelser.

Real Kompetence Vurdering (RKV)

Ønsker du at tage en disponentuddannelse, men har ikke erfaring med disponering og/eller svendebrev inden for vejgodsområdet, busområdet eller lagerområdet, så er det stadig muligt at tage uddannelsen. 
I dette tilfælde skal du have lavet en Real Kompetence Vurdering (RKV).

Her vil du blive godskrevet for de kompetencer, du allerede har, og dermed skal du kun gennemgå de fag, du mangler, for at blive faglært. Den forudgående uddannelse afkortes i forhold til den godskrivning, du får.

Læs mere om RKV her
1600Px COLOURBOX52224034

Her finder du din erhvervsuddannelse eller AMU-skole

Transporterhvervets Uddannelser (TUR) repræsenterer 13 arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer.


Vi fastsætter mål og rammer for arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) og erhvervsuddannelse (EUD) og udvikler fremtidssikrede uddannelser til transportbranchen.

Nyheder

Hold dig opdateret med det nyeste fra transportbranchen

Skriv dig op til vores nyhedsbrev

Følg med i nyheder om og fra transportuddannelserne. TUR Nyhedsbrev giver dig relevante nyheder om uddannelser, projekter, arrangementer og nye undervisningsmaterialer inden for transportområdet. Du kan til enhver tid afmelde dig igen.
Læs vores Privatlivspolitik her.