Guide og udbud til RKV

TUR har anmodet flere skoler om at udfylde skemaet, der kan downloades nedenfor.

På nedenstående skema gives et landsdækkende overblik over, hvor og hvordan virksomheder og medarbejdere kan få gennemført realkompetencevurderinger i forhold til EUD på transportområdet.

Med baggrund i en realkompetencevurdering (RKV) kan der enten søges om støtte til konkrete AMU-kurser hos kompetencefondene, eller der kan indgås uddannelsesaftaler om uddannelse til faglært status (Meritvejen).

Skemaet viser således, hvilke skoler der kan gennemføre realkompetencevurderingsforløb.

Hent skemaet her
Miljø2

Her finder du din erhvervsuddannelse eller AMU-skole

Transporterhvervets Uddannelser (TUR) repræsenterer 13 arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer.


Vi fastsætter mål og rammer for arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) og erhvervsuddannelse (EUD) og udvikler fremtidssikrede uddannelser til transportbranchen.

Nyheder