Vejledende planer og pensum

Vejgods

Under ‘Vejgods’ herunder finder du en vejledende undervisningsplan og -lektionsplan til modulvogntog, sammenkobling og regler.


Arbejdsmiljø

Under ‘Arbejdsmiljø’ herunder finder du links til relevante arbejdsmiljømæssige materialer inden for vejgods, lager og terminal samt personbefordring.


Tværfagligt

Under 'Tværfagligt' herunder finder du en vejledning til energiøkonomisk kørsel for erhvervschauffører.

Taxiuddannelserne

Under 'Taxiuddannelserne' herunder finder du de vejledende pensumoversigter til uddannelserne inden for taxiområdet.

Vejledningen udfolder en række formelle krav og giver forslag til strukturering af de emner, der indgår i uddannelsen. Herudover beskriver vejledningen et forslag til fordeling af undervisningstiden fordelt på emner samt nødvendige ressourcer i form af undervisningslokaler og undervisningsmateriel. Endelig beskriver vejledningen forbruget af lærerressourcer og mindstemålet for deres uddannelse.

Rutebilchaufføruddannelsen

Under 'Rutebilchaufføruddannelsen' herunder finder du et vejledende pensum til samfundsfag for trin 1 på rutebilchaufføruddannelsen. 
Det vejledende pensum har dannet grundlag for udvikling af spørgsmål til trin 1 prøven i rutebilchaufføruddannelsen, som vil indeholde spørgsmål fra det vejledende pensum.

Male Worker With Bulldozer Sand Quarry
Personbefordring

Befordring af bevægelseshæmmede (BAB)

Her finder faglæreren materialer vedrørende den modulopdelte AMU-uddannelse i Befordring af bevægelseshæmmede (BAB).

Der findes 4 moduler, der henvender sig til chauffører, der udfører befordring af bevægelseshæmmede og offentlig servicetrafik (OST).

Her finder du din erhvervsuddannelse eller AMU-skole

Transporterhvervets Uddannelser (TUR) repræsenterer 13 arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer.


Vi fastsætter mål og rammer for arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) og erhvervsuddannelse (EUD) og udvikler fremtidssikrede uddannelser til transportbranchen.

Nyheder