Hvad kan den faglærte havne- og terminalarbejder?

Som faglært havne- og terminalarbejder kan du anvende forskellige maskiner til at håndtere gods og foretage korrekt lastsikring af gods. 
Du kan desuden formulere, opfylde og forbedre kvalitets- og logistikmål inden for eget arbejdsområde i virksomheden og arbejde med havnens it- og kommunikationssystemer. 

Du har en viden om miljø, sprog og internationale forhold i transporterhvervene, og dit arbejde udføres sikkerhedsmæssigt, ergonomisk og sundhedsmæssigt korrekt. 

Du kan udføre alle almindelige og komplekse arbejdsopgaver, der kendetegner en moderne havn og terminal herunder benytte diverse køretøjer, maskiner og udstyr efter gældende regler og styringssystemer.

Du forstår nødvendigheden af at levere en god kvalitet og service i forhold til virksomhedens kunder herunder at informere og kommunikere korrekt både internt og eksternt. 
Og du har kørekort kategori B og C samt certifikat til gaffeltruck og EU-kvalifikationsuddannelse.

Læs mere om uddannelsen på Uddannelsesguiden
2020 09 28 Must Transportuddannelserne Container PW 0399
Hvor lang tid tager uddannelsen?

Uddannelsen varer i alt 3 år og består af skoleuddannelse samt oplæring i virksomheden.
Uddannelsens trin 1 varer 1 år efter grundforløbet. Efter trin 1 opnås kompetence som havnemedhjælper. 
Efter trin 2 opnås kompetence som havne- og terminalarbejder.

Hvor lang tid tager skoleuddannelsen?

Grundforløb 2 varer 20 uger, mens hovedforløbet varer i alt 31,6 uger fordelt på flere skoleperioder.

Hvornår er lærlingen i virksomheden?

Når lærlingen ikke er på skole, arbejder og uddannes eleven i virksomheden. Fra den tid, eleven uddannes i virksomheden, fratrækkes tiden til ferie.

Hvor foregår skoleuddannelsen?

Uddannelsen finder sted på erhvervsskoler godkendt til uddannelsen. For tiden udbydes uddannelsen i Aalborg og Esbjerg.

Hvilke fag skal lærlingen gennemgå?

Eksempler på Trin 1 omfatter:
Kørekort B, arbejdsmiljø og sikkerhed, havnen som arbejdsplads, IT i havnen, lastsikring, håndtering og anhugning, kvalitetsstyring, logistik og miljø og samfundsfag.

Eksempler på Trin 2 omfatter:
Udvidet kvalitetsstyring, ADR-grunduddannelse, Kørekort C, innovation og forandringsprocesser.

Hvordan bliver virksomheden godkendt som lærested?

Virksomheden skal ansøge TUR om at blive godkendt til at have lærlinge. Der skal udfyldes et elektronisk ansøgningsskema her på www.tur.dk, hvori virksomheden skal redegøre for, hvilket materiel der arbejdes med, hvilke transporttyper der udføres samt visse andre forhold i virksomheden. 

Hvornår og hvordan indgås lærekontrakt (uddannelsesaftale)?

Lærekontrakten mellem virksomhed og lærling kan indgås efter Grundforløbet eller på et tidligere tidspunkt, hvis fx uddannelsen påbegyndes med praktik.
Når lærekontrakten er indgået, er der en gensidig prøvetid på 3 måneder.

Hvad koster det?

Lærlingelønnen er fastsat i overenskomst. Lærlingen får også løn under skoleophold.
AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) refunderer virksomheden.

Er der nogle helbredskrav?

I forbindelse med erhvervelse af kørekort samt certifikater er der en række helbredskrav.
Kontakt skolen for nærmere oplysninger.

Skoleforløb

TUR har udarbejdet en grafisk oversigt, så du kan se, hvordan et uddannelsesforløb kan se ud, og hvilken fag du skal have i dine skoleperioder.  

De uger, der er nævnt i oversigten til oplæringstid, er netto-tid, hvor der ikke er afsat tid til ferie og helligdage. 

Hent grafisk oversigt over uddannelsesforløb. Oversigten er vejledende.
Havne- og terminalmedarbejder
Varighed: 2 år til 3 år
Varighed: 2 år til 3 år
Grundforløb, 40 uger
Oplæringsforløb, 84,4 uger
Skole, 28,1 uger
Svendeprøve, 3,5 uger

Her finder du din erhvervsuddannelse eller AMU-skole

Transporterhvervets Uddannelser (TUR) repræsenterer 13 arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer.


Vi fastsætter mål og rammer for arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) og erhvervsuddannelse (EUD) og udvikler fremtidssikrede uddannelser til transportbranchen.

En branche, hvor vi selv tager styringen!

De 13 erhvervsuddannelser

Alle transportuddannelserne er begyndelsen på en fremtid med gode jobs, frihed, ansvar og mange muligheder for at komme videre i branchen. For der er brug for dig i transportbranchen. Der er nemlig brug for alle dem, der tør tage styringen og vil være med til at holde Danmark kørende.

Tag styringen, tag en transportuddannelse

Se Anders tage styringen som havne- og terminalarbejder 

Drømmer du om frisk havluft og en praktisk hverdag? Kunne du tænke dig at være med i et dynamisk team, der sorterer og laster varer og gods både på land og på de store containerskibe? Så er havne- og terminalarbejderuddannelsen lige noget for dig!

 

2020 09 28 Must Transportuddannelserne Container PW 0399

Nyheder

Hold dig opdateret med det nyeste fra transportbranchen

Skriv dig op til vores nyhedsbrev

Følg med i nyheder om og fra transportuddannelserne. TUR Nyhedsbrev giver dig relevante nyheder om uddannelser, projekter, arrangementer og nye undervisningsmaterialer inden for transportområdet. Du kan til enhver tid afmelde dig igen.
Læs vores Privatlivspolitik her.