Prøver i AMU

Fra 1. januar 2020 er der indført krav om at AMU-kurser afsluttes med en prøve, medmindre uddannelsen er fritaget for prøvekrav. 
TUR anbefaler, at skolerne bruger TURs online prøveplatform Multitest. Prøverne tilgås ved at logge ind i Multitest. De er placeret under de nyoprettede fagområder ved navn "AMU-test Gods", "AMU-test Lager" osv. Hvis uddannelsesudbyderen endnu ikke har adgang til Multitest, kontakt da Multitest for at komme i gang.


Det er også muligt at afholde papirprøver. Skolerne sammensætter selv papirprøverne ud fra emneliste med spørgsmål. Emnelisten findes i uddannelsesadministration.dk.

Godkendte prøver bliver offentliggjort på uddannelsesadministration.dk og kan bestilles i Multitest.

 

Pr. 1. januar 2020 er det obligatorisk for alle skoler at udstede kursusbeviser digitalt via e-Boks.

Find godkendte prøver på uddannelsesadministrationen.dk
COLOURBOX62058593

TURs vejledning

Instruktioner til multiple choice prøver

Prøverne aflægges inden for uddannelsens normerede varighed.

Prøven kan afvikles i papirform og sammensættes af spørgsmål fra prøvefanen her i henhold til den viste prøveskabelon.
Ved omprøve sammensættes en ny prøve. Omprøver skal bestilles efter, at den forudgående prøve er afsluttet og senest 16 timer inden afholdelse.

Deltagernes adgang til prøverne sikres ved hjælp af deres eget NemID. TUR anbefaler, at prøver afvikles elektronisk i Multitest. Her rekvireres prøver indtil 30 minutter før prøvens gennemførelse.

Besøg Multitest her

Instruktion til deltagerne

Det er den tilsynsførendes opgave at informere og vejlede deltagerne om prøvens afvikling.

Prøven er en multiple choice prøve, hvor der til hvert spørgsmål er 3 eller 4 svarmuligheder. Kun et af svarene er korrekte.

Hvis kurset har en varighed på 1 dag, er prøven på 15 spørgsmål (20 min.). Hvis kurset har en varighed på 2 eller flere dage, er prøven på 20 spørgsmål (30 min.).

Prøven består af multiple-choice spørgsmål med 3-4 svarmuligheder, hvor kun én er rigtig. Det vil sige, at ved en prøve med 15 spørgsmål skal kursisten svare korrekt på mindst 12 spørgsmål. Ved en prøve med 20 spørgsmål skal kursisten svare korrekt på mindst 15 spørgsmål.

Elektronisk udstyr med kontakt til omverdenen (på nær Multitest) må ikke anvendes. Hvis relevant må lommeregner anvendes.

COLOURBOX59780627

Prøve med forlænget afviklingstid

Til deltagere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og til deltagere med dårlige sproglige færdigheder, som ud fra skolens vurdering skal have særlige prøvevilkår, kan skolen bestille en særlig prøve, hvor den ordinære afviklingstid er forlænget med 50%.
Dette aftales med TUR i forvejen.

Lovpligtig EU-efteruddannelse

Alle AMU-kurser, der afholdes i forbindelse med den lovpligtige EU-efteruddannelse for lastbilchauffører og buschauffører, er fritaget fra krav om prøve.

Dette gælder også for de AMU-kurser, der kan tilvælges som valgfrit på modul 3, og som der normalt er prøver på.

Hvilke AMU-kurser, der kan tages som valgfrit indhold på EU-efteruddannelsen, fremgår af Færdselsstyrelsens hjemmeside. 

1600Px COLOURBOX52224034

Ofte stillede spørgsmål

Du er velkommen til at kontakte os, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Her finder du din erhvervsuddannelse eller AMU-skole

Transporterhvervets Uddannelser (TUR) repræsenterer 13 arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer.


Vi fastsætter mål og rammer for arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) og erhvervsuddannelse (EUD) og udvikler fremtidssikrede uddannelser til transportbranchen.

Nyheder