Til lærlinge på lager- og godsuddannelserne

For at modtage en vederlagsfri bogpakke til virksomhedens lærlinge skal lærlingen være medlem af 3F, og virksomheden skal være medlem af en af følgende arbejdsgiverorganisationer samt være bidragsyder til den fond, der er angivet efter den enkelte organisation:

  • Arbejdsgiverforeningen for Transport og logistik (Transportens Udviklingsfond/TU)
  • Dansk Transport og logistik (Godstransportens Uddannelses- og Udviklingsfond/GUU)
  • Arbejdsgiverforeningen for Turistvognmænd (Persontrafikkens Udviklingsfond/PUF)
  • Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening (Turistvognmændenes Udviklingsfond/TUF)

Aftalen gælder også virksomheder, der har tiltrådt Transport- og Logistikoverenskomsten, som er indgået mellem DI Overenskomst I (ATL) og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen.

2020 09 24 Must Transportuddannelserne Lager CHRB 0260 Redi
Underskrive

Ansøgningsprocessen

Det er TUR Forlag, der er ansvarlig for at håndtere indkomne ansøgninger. 

Ansøgningsprocessen er todelt:

  1. Virksomheden ansøger i første omgang formelt om bogpakken, og hvis virksomheden opfylder betingelserne, vil TUR Forlag tage kontakt til lærlingen.
  2. Lærlingen ansøger ligeså, og opfyldes lærlingebetingelserne vil bogpakken blive sendt afsted.


Bogpakkerne består af både fysiske bøger og iBøger.

Alle bogpakkerne kan købes på TUR Forlags webshop.

Ansøg direkte om en af bogpakkerne her

Her finder du din erhvervsuddannelse eller AMU-skole

Transporterhvervets Uddannelser (TUR) repræsenterer 13 arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer.


Vi fastsætter mål og rammer for arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) og erhvervsuddannelse (EUD) og udvikler fremtidssikrede uddannelser til transportbranchen.

Nyheder

Hold dig opdateret med det nyeste fra transportbranchen

Skriv dig op til vores nyhedsbrev

Følg med i nyheder om og fra transportuddannelserne. TUR Nyhedsbrev giver dig relevante nyheder om uddannelser, projekter, arrangementer og nye undervisningsmaterialer inden for transportområdet. Du kan til enhver tid afmelde dig igen.
Læs vores Privatlivspolitik her.