Download logbøger og afklaringsmateriale

Meritvejen er beregnet for den erfarne og velkvalificerede medarbejder, der skal have en hurtig vej til svendebrev.

Under Meritvejen indgås en uddannelsesaftale mellem virksomhed og medarbejder med en maksimal varighed på 12 måneder. Skoleuddannelsen på Meritvejen kan maksimalt udgøre 14 uger – hvis medarbejderen har behov for mere skole, skal enten AMU eller voksenlærlingeordningen benyttes.

TUR har udarbejdet 2 beregninger, der viser de økonomiske konsekvenser for virksomheden.
Her på siden kan du som faglærer downloade logbøger og afklaringsmateriale til erhvervsuddannelser/specialer inden for TUR's område.
Logbøgerne skal udskrives og efterfølgende udfyldes manuelt. De er ikke udarbejdet til elektronisk udfyldelse.

Du kan via ATP-oplysninger få hjælp til at dokumentere dine forskellige arbejdspladser.
Find mere information her
Lager Og Logistikoperatør (1)

Her finder du din erhvervsuddannelse eller AMU-skole

Transporterhvervets Uddannelser (TUR) repræsenterer 13 arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer.


Vi fastsætter mål og rammer for arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) og erhvervsuddannelse (EUD) og udvikler fremtidssikrede uddannelser til transportbranchen.

Nyheder