Hvad kan den faglærte turistbuschauffør?

Som faglært turistbuschauffør kan du foretage almindelig eftersyn og rengøring, udbedre mindre driftsfejl samt udføre personbefordring således, at der er sikkerhed for egne kunder og øvrige trafikanter under hensyntagen til miljø, arbejdsmiljø samt energi og miljørigtig kørsel. 

Som faglært har du en viden om miljø, sprog og internationale forhold og forstår nødvendigheden af at levere en god kvalitet og service i forhold til virksomhedens kunder og produkter.

Du har erhvervsmæssigt kørekort til bus samt branchecertifikater til offentlig servicetrafik herunder til befordring af bevægelseshæmmede.

Læs mere om uddannelsen på Uddannelsesguiden
Julie
Hvor lang tid tager uddannelsen?

Uddannelsen varer i alt 2 år og 6 måneder og består af skoleuddannelse fordelt på grundforløb og hovedforløb samt oplæring i virksomheden.

Hvor lang tid tager skoleuddannelsen?

Grundforløbet varer normalt 20 uger, mens hovedforløbet varer 28 uger fordelt på flere skoleperioder.

Hvornår er lærlingen i virksomheden?

Når lærlingen ikke er på skole, arbejder og uddannes eleven i virksomheden. Fra den tid, eleven uddannes i virksomheden, fratrækkes tiden til ferie.

Hvor foregår skoleuddannelsen?

Uddannelsen finder sted på en skole med erhvervsuddannelser inden for transport. Find nærmeste skole her på www.tur.dk.

Hvilke fag skal lærlingen gennemgå?

Eksempler omfatter:
Førstehjælp/brand, arbejdsmiljø, naturfag, dansk, arbejdsmarkedsforhold, arbejdsmiljø, kørekort B, kørekort D, national turistbuskørsel, konflikthåndtering, sprog og kultur, samfundsfag, kørsel med specielle busser, kørsel med 3-akslede dobbeltdækkerbusser, rengøring og vedligeholdelse af busser, fremmedsprog, sundhed, grundlæggende kvalifikationsuddannelse, bagagehåndtering og ergonomi, fødevarehygiejne, offentlig servicetrafik, international turistbuskørsel, ledelse af busgrupperejse og IT.

Hvordan bliver virksomheden godkendt som lærested?

Virksomheden skal ansøge TUR om at blive godkendt til at have lærlinge. Der skal udfyldes et elektronisk ansøgningsskema her på www.tur.dk, hvori virksomheden skal redegøre for, hvilket materiel der arbejdes med, hvilke transporttyper der udføres samt visse andre forhold i virksomheden. 

Hvornår og hvordan indgås lærekontrakt (uddannelsesaftale)?

Lærekontrakten mellem virksomhed og lærling kan indgås efter Grundforløbet eller på et tidligere tidspunkt, hvis fx uddannelsen påbegyndes med praktik.
Når lærekontrakten er indgået, er der en gensidig prøvetid på 3 måneder.

Hvad koster det?

Lærlingelønnen er fastsat i overenskomst. Lærlingen får også løn under skoleophold.
AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) refunderer virksomheden.

Er der nogle helbredskrav?

I forbindelse med erhvervelse af kørekort samt certifikater er der en række helbredskrav.
Kontakt skolen for nærmere oplysninger.

Er der nogle alderskrav?

Elever skal være fyldt 21 år for at opnå erhvervsmæssig personbefordring (kategori D-ep) samt kvalifikationsbevis.

Skoleforløb

TUR har udarbejdet en grafisk oversigt, så du kan se, hvordan et uddannelsesforløb kan se ud, og hvilken fag du skal have i dine skoleperioder.  

De uger, der er nævnt i oversigten til oplæringstid, er netto-tid, hvor der ikke er afsat tid til ferie og helligdage. 

Hent et forslag til opbygning af skoleforløb her
Turistbuschauffør
Varighed: 3 år til 4 år og 6 måneder
Varighed: 3 år til 4 år og 6 måneder
Grundforløb, 40 uger
Kørekort, 1,5 uger
Oplæringsforløb, 88 uger
Skole, 25,6 uger
Valgfri specialefag, 1 uger
Kørselsdisponent, 52 uger

Her finder du din erhvervsuddannelse eller AMU-skole

Transporterhvervets Uddannelser (TUR) repræsenterer 13 arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer.


Vi fastsætter mål og rammer for arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) og erhvervsuddannelse (EUD) og udvikler fremtidssikrede uddannelser til transportbranchen.

En branche, hvor vi selv tager styringen!

De 13 erhvervsuddannelser

Alle transportuddannelserne er begyndelsen på en fremtid med gode jobs, frihed, ansvar og mange muligheder for at komme videre i branchen. For der er brug for dig i transportbranchen. Der er nemlig brug for alle dem, der tør tage styringen og vil være med til at holde Danmark kørende. 

Nyheder

Hold dig opdateret med det nyeste fra transportbranchen

Skriv dig op til vores nyhedsbrev

Følg med i nyheder om og fra transportuddannelserne. TUR Nyhedsbrev giver dig relevante nyheder om uddannelser, projekter, arrangementer og nye undervisningsmaterialer inden for transportområdet. Du kan til enhver tid afmelde dig igen.
Læs vores Privatlivspolitik her.