Hvem er TUR?

Vi ejes af arbejdsgiverforeninger og fagforbund

TUR ejes af arbejdsgiverforeninger og fagforbund inden for transportbranchen og er en interesseorganisation, der har til formål at varetage transporterhvervets uddannelsesmæssige interesser over for de offentlige uddannelsessystemer.

3F, DI, DE, DSB, Dansk Jernbaneforbund, Danmarks Fiskeriforening, Danske Regioner, Kommunal Brandvæsen, FOA og Privatbanernes AF er repræsenteret i TUR.

Parterne bemander de rådgivende udvalg, som er nedsat i henhold til lovgivningen. Udvalgene er sammensat, så der er lige mange arbejdstagere og arbejdsgivere i de enkelte såkaldte paritetiske udvalg.

Udvalgene varetager uddannelsesinteresserne inden for områderne:

  • Gods på landevej og bane
  • Personbefordring med bil, bane og bus
  • Terminaler, herunder havne og lufthavne
  • Oplagring i produktion, engros og detail
  • Redning, brand og ambulance
  • Erhvervsfiskeri


Den daglige drift varetages af TURs sekretariat, hvis primære opgave er at betjene bestyrelsen og de enkelte udvalg, samt at holde kontakt og være i dialog med uddannelsessteder, ministerier og styrelser.

Se vores sekretariatet her
Turs Bestyrelse
Lageroperatør

TURs hovedopgaver

Vores formål og opgaver

TURs hovedopgaver består i:

1. At varetage transporterhvervets generelle uddannelsesmæssige interesser, primært i forhold til de offentlige uddannelsessystemer, herunder at repræsentere repræsentere transporterhvervet i de rådgivende udvalg, som er nedsat i henhold til gældende lovgivning.

2. At arbejde for at imødekomme erhvervets behov for relevante undervisningsmaterialer, som også kan anvendes i virksomhedsintern oplæring, og som er attraktive for medarbejdere med læsevanskeligheder.

3. At følge med i den internationale udvikling af transportuddannelser
samt indarbejde relevante systemer og metoder her fra i det danske transportuddannelsessystem.

Kort sagt er TURs vigtigste opgave at udvikle fremtidssikrede uddannelser og dermed bidrage til udvikling af transportbranchen og dens medarbejdere.

Ud fra denne målsætning betragter TUR transportbranchens
uddannelsesbehov i et bredt samfundsmæssigt perspektiv, hvor der 
fokuseres på løbende rekruttering til branchen og kompetenceudvikling af branchens medarbejdere.

Dette kræver, at TUR kontinuerligt udvikler, tilpasser og reviderer uddannelser og uddannelsesstrukturer således, at disse modsvarer og afspejler de arbejdsmarkedspolitiske behov i branchen og i samfundet som helhed.

Hent vores strateginotat der omhandler TURs strategi og indsatsområder i 2019-20 her

Her finder du din erhvervsuddannelse eller AMU-skole

Transporterhvervets Uddannelser (TUR) repræsenterer 13 arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer.


Vi fastsætter mål og rammer for arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) og erhvervsuddannelse (EUD) og udvikler fremtidssikrede uddannelser til transportbranchen.

Nyheder

Hold dig opdateret med det nyeste fra transportbranchen

Skriv dig op til vores nyhedsbrev

Følg med i nyheder om og fra transportuddannelserne. TUR Nyhedsbrev giver dig relevante nyheder om uddannelser, projekter, arrangementer og nye undervisningsmaterialer inden for transportområdet. Du kan til enhver tid afmelde dig igen.
Læs vores Privatlivspolitik her.