Lægeattest til kategori 2 - bus eller lastbil

En kategori 2 lægeattest kan betyde, at sygdomme som ikke tidligere havde betydning for erhvervelse af kørekort, kan få det nu.

Det vil ofte give en længere sagsbehandlingstid hos Politiet, hvis man i lægeattesten har nogle helbredsmæssige anmærkninger. Denne forlængede sagsbehandling kan risikere at gå ud over varigheden af eksempelvis kurser, som den enkelte tager.

TUR har udviklet en folder, der skal give overblik over, hvilke forhold, der kan påvirke sagsbehandlingen, og hvordan du skal håndtere det.

Hent folderen her
Miljø

Her finder du din erhvervsuddannelse eller AMU-skole

Transporterhvervets Uddannelser (TUR) repræsenterer 13 arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer.


Vi fastsætter mål og rammer for arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) og erhvervsuddannelse (EUD) og udvikler fremtidssikrede uddannelser til transportbranchen.

Nyheder