Den faglærte vej for voksne over 25 år

Udviklingen inden for lager- og transportområdet stiller stadig større krav til virksomhederne om effektivitet og videreudvikling. Virksomhederne stiller derfor også større og større krav til medarbejderne og deres kvalifikationer.

Valget om at starte på en uddannelse kan med god grund hænge sammen med ønsket om at sikre sig i sit job eller sikre sig en plads på arbejdsmarkedet.
Og det er et faktum, at du står stærkere som faglært!

Student Studying Library 3@2X
Lager Og Logistikoperatør (1)

For voksne uden erfaring fra jobområdet

Hvis du er uden erfaring fra det specifikke jobområde og ikke allerede har fx en anden faglært uddannelse, er udgangspunktet i EUD-lovgivningen, at du skal gennemføre uddannelsen efter samme model som de unge. 

Selvom du er uden erfaring fra det specifikke jobområde, handler det på transportområdet ikke om, at du skal starte helt forfra.
Der gives nemlig godskrivning for de kompetencer, du allerede har.

Der gives der godskrivning for:

 • Kørekort og certifikater
 • Relevante kurser fx AMU
 • Hvis du har en anden faglig uddannelse, og dele af indholdet er relevante fx som udlært mekaniker
 • Relevant erhvervserfaring fra andre brancheområder
 • Relevante kvalifikationer opnået i fritidslivet ved foreningsarbejde eller fagligt arbejde


Som medarbejder inden for lager- og transporterhvervet kan du opnå faglig status inden for:

 • Godschauffør, kranfører, renovationschauffør, tankbilchauffør, flyttechauffør
 • Buschauffør i kollektiv trafik eller i turistbus
 • Lager- og transportoperatør eller lager- og logistikoperatør
 • Lufthavnsoperatør inden for 9 specialer
 • Ambulancebehandler
 • Togklargører inden for godstog eller persontog
 • Havne- og terminalarbejder

Grundforløb og hovedforløb

Alle transportuddannelserne starter med et Grundforløb.

Grundforløbet varer op til 0,5 år for voksne elever.
Hovedforløbet varer typisk op til 2,5 år og består af en række obligatoriske og valgfri moduler samt praktikuddannelse.
De valgfri moduler vælger lærling og virksomhed i fællesskab, sådan at uddannelsen målrettes netop deres behov.

Efter 1 år på hovedforløbet er der mulighed for afstigning med delkompetence inden for lageruddannelsen og buschauffør i kollektiv trafik.

Togklargøringsuddannelsen er anderledes, idet der er tale om en kort erhvervsuddannelse, hvor hovedforløbet varer mellem 1 år og 1 år og 4 måneder.

På skole

Udover almindelig skoleundervisning arbejdes der med projektorienterede opgaver i emner som fx international transportplanlægning eller innovation i en virksomhed.

Formålet med disse typer opgaver er at udvide dit kendskab og forståelse for hele den branche, du er en del af.
Et andet vigtigt mål er at styrke dine samarbejdsevner.

Skole
Togklargører2

Oplæring

Den praktiske del af uddannelsen foregår i virksomheden.

Hvis du allerede er ansat, beholder du dit normale arbejde under uddannelsen, men det er vigtigt, at arbejdet tilrettelægges således, at du har mulighed for at afprøve dine nye kvalifikationer og opnår rutiner. 
Det er derfor en forudsætning, at der forinden udarbejdes en plan for, hvordan dine praktikophold bør tilrettelægges.

Uddannelsesaftale

For at gennemføre en transportuddannelse skal der tegnes en uddannelsesaftale (lærekontrakt) med en godkendt virksomhed. Uddannelsesaftalen skal senest være tegnet ved starten af hovedforløbet, hvor det er tid til at gå i praktik.

De 3 første måneder i virksomheden er en gensidig prøvetid.

Virksomheden skal desuden være godkendt af TUR som uddannelsessted.

Varigheden af din uddannelsesaftale kan variere i forhold til dine kvalifikationer.

Lager Og Logistikoperatør
Mentor1

Vilkår under uddannelsen

Undervisningen er gratis, og du får fri fra dit arbejde til at følge undervisningen på skolen.

Når du har tegnet en lærekontrakt, udbetales der løn under hele uddannelsen (også under skoleopholdene) fra det tidspunkt kontrakten træder i kraft.
Som lærling ansættes du efter gældende overenskomst.

Hvis du går på skole i grundforløbet uden lærekontrakt, er du omfattet af SU-reglerne.

Her finder du din erhvervsuddannelse eller AMU-skole

Transporterhvervets Uddannelser (TUR) repræsenterer 13 arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer.


Vi fastsætter mål og rammer for arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) og erhvervsuddannelse (EUD) og udvikler fremtidssikrede uddannelser til transportbranchen.

Nyheder

Hold dig opdateret med det nyeste fra transportbranchen

Skriv dig op til vores nyhedsbrev

Følg med i nyheder om og fra transportuddannelserne. TUR Nyhedsbrev giver dig relevante nyheder om uddannelser, projekter, arrangementer og nye undervisningsmaterialer inden for transportområdet. Du kan til enhver tid afmelde dig igen.
Læs vores Privatlivspolitik her.