Hvad kan den faglærte ambulancebehandler?

På uddannelsen lærer du at vurdere en patients tilstand, yde førstehjælp og give behandling på ulykkestedet eller i ambulancen på vej til hospitalet. Du lærer også at føre ambulancen sikkert og hurtigt gennem trafikken både med og uden udrykning. 
Og du får viden om anatomi, fysiologi og sygdomme lige såvel, som du lærer at bruge ambulancens udstyr og andre instrumenter til redning eller behandling.

Derudover lærer du at møde patienter og pårørende på en respektfuld måde.
Den faglærte ambulancebehandler besidder nemlig personlige og almene kvalifikationer således, at han/hun på baggrund af en samfundsmæssig og menneskelig indsigt kan handle fagligt sikkert, kvalitetsbevidst, etisk korrekt og disciplineret i situationer, hvor rednings- og behandlerindsats samt nødbehandling er nødvendig.
Du bliver derfor god til at tænke hurtigt og holde hovedet koldt, når der sker ulykker.

Læs mere om uddannelsen på Uddannelsesguiden
Andet2
Hvor lang tid tager uddannelsen?

Uddannelsen varer i alt 3 år og 7 måneder og består af både skoleuddannelse og oplæring i virksomheden. Uddannelsesvarigheden her er uden grundforløb 1 og 2, der hver er på 20 uger.

Hvor lang tid tager skoleuddannelsen?

Uddannelsens varighed består af grundforløbets 1. og 2. del, der hver er på 20 uger. Herefter er skoleundervisningen på hovedforløbet på 49 uger fordelt på mindst syv skoleperioder.

Hvornår er lærlingen i virksomheden?

Når lærlingen ikke er på skole, arbejder og uddannes eleven i virksomheden. Fra den tid, eleven uddannes i virksomheden, fratrækkes tiden til ferie.

Hvor foregår skoleuddannelsen?

Uddannelsen finder sted på enten Rybners i Esbjerg eller U/Nord i Hillerød.

Hvilke fag skal lærlingen gennemgå?

Eksempler omfatter:
Samfundslære, psykologi, kommunikation, beredskab, chaufførkort, farmakologi, præhospital virke, kørekort B, sundhed og sygdomslære. 
Desuden er der valgfag i eksempelvis frigørelsesteknik, den bariatriske patient og faglig fordybelse.

Hvordan bliver virksomheden godkendt som lærested?

Virksomheden skal ansøge TUR om at blive godkendt til at have lærlinge. Der skal udfyldes et elektronisk ansøgningsskema her på www.tur.dk, hvori virksomheden skal redegøre for, hvilket materiel der arbejdes med, hvilke transporttyper der udføres samt visse andre forhold i virksomheden. 

Hvornår og hvordan indgås lærekontrakt (uddannelsesaftale)?

Eleven skal selv finde en oplæringsplads og indgå en skriftlig uddannelsesaftale med oplæringsstedet. Lærekontrakten mellem virksomhed og lærling kan indgås under eller efter grundforløbet.

Hvad koster det?

Lærlingelønnen er fastsat i overenskomst. Lærlingen får også løn under skoleophold.
AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) refunderer virksomheden.

Er der nogle helbredskrav?

For at opnå en uddannelsesaftale skal ambulancebehandlereleven have et godt fysisk helbred.
Virksomhederne kan også have andre uddannelsesspecifikke krav til deres medarbejdere.

Skoleforløb

TUR har udarbejdet en grafisk oversigt, så du kan se, hvordan et uddannelsesforløb kan se ud, og hvilken fag du skal have i dine skoleperioder.  

De uger, der er nævnt i oversigten til oplæringstid, er netto-tid, hvor der ikke er afsat tid til ferie og helligdage. 

Hent grafisk oversigt over uddannelsesforløb. Oversigten er vejledende.
Ambulancebehandler
Varighed: 4 år og 7 måneder
Varighed: 4 år og 7 måneder
Grundforløb, 40 uger
Oplæringsforløb, 106 uger
Skole, 49 uger
Projektopgave, 1 uger

Her finder du din erhvervsuddannelse eller AMU-skole

Transporterhvervets Uddannelser (TUR) repræsenterer 13 arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer.


Vi fastsætter mål og rammer for arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) og erhvervsuddannelse (EUD) og udvikler fremtidssikrede uddannelser til transportbranchen.

En branche, hvor vi selv tager styringen!

De 13 erhvervsuddannelser

Alle transportuddannelserne er begyndelsen på en fremtid med gode jobs, frihed, ansvar og mange muligheder for at komme videre i branchen. For der er brug for dig i transportbranchen. Der er nemlig brug for alle dem, der tør tage styringen og vil være med til at holde Danmark kørende.

Tag styringen, tag en transportuddannelse

Se Sebine tage styringen som elev hos Falck

Går du med en drøm om at gøre en forskel for andre mennesker? Så bør du overveje at vælge ambulancebehandleruddannelsen. 


Få et et indblik i livet på vejene som ambulancebehandlerelev, hvor ingen dage er ens. 

 

 

 

Ambulance2

Nyheder

Hold dig opdateret med det nyeste fra transportbranchen

Skriv dig op til vores nyhedsbrev

Følg med i nyheder om og fra transportuddannelserne. TUR Nyhedsbrev giver dig relevante nyheder om uddannelser, projekter, arrangementer og nye undervisningsmaterialer inden for transportområdet. Du kan til enhver tid afmelde dig igen.
Læs vores Privatlivspolitik her.