Den praktisk orienterede adgangsvej til en erhvervsuddannelse

Ny mesterlære er en praktisk orienteret adgangsvej til en erhvervsuddannelse.

Vælger du Ny mesterlære, kan du gennemføre det første år af din uddannelse via praktisk oplæring i virksomhed med eventuelt supplerende skoleundervisning.
Dette afløser Grundforløb 1 og 2.

Læs mere om Ny mesterlære hos Undervisningsministeriet
2020 09 24 Must Transportuddannelserne Kran CHRB 0129 Beskåret

Kontaktlærer under hele uddannelsen

Som elev i Ny mesterlære får du en fast kontaktlærer, der også bliver den gennemgående vejleder i kontakten til virksomheden.

Kontaktlærer og praktikvirksomhed udformer en realistisk uddannelsesplan og aftaler, om den grundlæggende praktiske oplæring i virksomheden skal suppleres med ophold på skolen.
Det kan for eksempel være i forbindelse med nødvendige certifikater og opfyldelse af øvrige overgangskrav til hovedforløbet, som virksomheden ikke er godkendt til at undervise i. 

Togklargører2

Oplæring

Den praktiske del af uddannelsen foregår i virksomheden.

Ved indgåelse af en uddannelsesaftale om Ny mesterlære erstattes grundforløbets anden del enten helt eller delvist med praktisk oplæring i virksomheden.

Hvis du har modtaget undervisning i grundforløbets anden del, skal der ved overgangen til en uddannelsesaftale om Ny mesterlære før afslutningen af grundforløbet godskrives i henhold til reglerne herom. 
Det er skolen, som skal sikre, at du får godskrevet, hvad du har eksamensbeviser eller anden dokumentation for og dine reelle kompetencer i øvrigt.

Uddannelsesaftale

For at blive optaget på uddannelsen er det en betingelse, at der indgås en skriftlig uddannelsesaftale (lærekontrakt) med virksomheden.

Uddannelsesaftalen bør normalt først underskrives, når virksomhed og skole har haft et møde om elevens uddannelsesplan.

En Ny mesterlæreaftale kan ikke indgås, hvis du kun skal gennemføre et hovedforløb.

Lager Og Logistikoperatør

Her finder du din erhvervsuddannelse eller AMU-skole

Transporterhvervets Uddannelser (TUR) repræsenterer 13 arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer.


Vi fastsætter mål og rammer for arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) og erhvervsuddannelse (EUD) og udvikler fremtidssikrede uddannelser til transportbranchen.

Nyheder

Hold dig opdateret med det nyeste fra transportbranchen

Skriv dig op til vores nyhedsbrev

Følg med i nyheder om og fra transportuddannelserne. TUR Nyhedsbrev giver dig relevante nyheder om uddannelser, projekter, arrangementer og nye undervisningsmaterialer inden for transportområdet. Du kan til enhver tid afmelde dig igen.
Læs vores Privatlivspolitik her.