Find vores kursusprogram

Vi opretholder den landsdækkende standard for uddannelserne

I samarbejde med skolerne udarbejder TUR hvert år et kursusprogram specielt designet for faglærere. Disse faglærerkurser tjener som et forum, hvor lærerne kan opdatere deres faglige viden på tværs af skolerne.

Formålet med disse kurser er primært at opretholde den landsdækkende standard for uddannelserne. Samtidig fokuseres der på at optimere ressourceanvendelsen, skabe inspiration og facilitere videndeling for at fremme udvekslingen af bedste praksis.

En af TURs fokusområder er bæredygtig transport. Vores faglærerskursusprogram er derfor udviklet med grøn udvikling for øje, og faglærere vil på kursuslisten finde en lang række miljøvenlige kurser. Dette åbner mulighed for at både virksomheder og medarbejder kan udvide deres kompetencer i en bæredygtig retning.

Se kursuskalender og tilmeld dig kursus her
Konference 01 800Px
Tilmelding til faglærerkurser

Tilmelding til TURs faglærerkurser foregår i vores online bookingsystem. Det er muligt at tilmelde sig et kursus på hvilket som helst tidspunkt, inden kurset afvikles. Ønskes der sikkerhed for kursets gennemførsel, skal tilmeldingen dog foretages senest 3 uger før kursusstart.

Der indtegnes til kurserne efter princippet først-til-mølle.

Deltagelse på TUR faglærerkurser og konferencer

TUR Faglærerkurser og konferencer er åbne for alle skoler, der udbyder erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser på transportområdet. Kurserne er målrettede undervisere, der har brug for faglig efteruddannelse inden for transportuddannelserne. Der udstedes kursusbevis fra TUR til alle, der deltager i faglærerkursusprogrammet.

Godskrivning

Det er muligt at få godskrivning for en række faglærerkurser.
Mulighed for godskrivning og antal dage, der evt. godskrives for, findes under hvert enkelt faglærerkursus i kursuskalenderen. 

Kursusinformation og betaling

Inden afholdelse af de enkelte kurser, vil generel information, herunder kursusprogram- og indhold, fremgå på TURs hjemmeside. TUR fremsender en informationsmail til hver deltager i god tid inden kursusstart med information om mødested, mødetid, overnatning og andre praktiske oplysninger. I denne mail fremgår det også, hvad deltageren selv skal medbringe til kurset.

Ved booking fremsendes automatisk faktura direkte til skolens bogholderi via EAN. nr., som oplyses ved tilmelding. Betalingsbetingelserne er 14 dage før kursets afholdelse.

Pris

Prisen for et kursus dækker forplejning, brug af udstyr og faciliteter, løn til underviser(e) og oplægsholdere, materialer og eventuel overnatning. Pris dækker ikke deltagerens udgifter til transport.

Priser for deltagelse er eks. moms, bortset fra udgiften til forplejning. Momsbeløbet for forplejning fremgår af den faktura, som fremsendes til skolen.

Priserne er anført uden eller med overnatning for de kurser, der strækker sig over flere dage.

Framelding til faglærerkurser

Framelding til faglærerkurser skal ske senest 2 uger før kursets afholdelse. Hvis skolen framelder en deltager efter denne frist, eller hvis en deltager udebliver, vil skolen blive opkrævet den fastsatte pris for kurset.

Dette tiltag er implementeret i overensstemmelse med de indgåede aftaler mellem TUR, den afviklende skole samt kursuslederen og dennes skole.

Framelding til konferencer

For konferencer gælder det, at framelding skal ske senest 3 uger før konferencens afholdelse. Hvis skolen framelder en deltager efter denne frist, eller hvis en deltager udebliver, vil skolen blive opkrævet den fastsatte pris for konferencen.

Det er vigtigt at bemærke, at TUR har indgået tidlige aftaler med konferencestedet for at sikre, at stedet kan imødekomme det forventede antal deltagere og for at opnå fordelagtige rabatter.

Aflysning og flytning af faglærerkurser

TUR bestræber sig på at afholde så mange faglærerkurser, der er planlagt, som muligt. Aflysning kan dog forekomme, hvis der er for få tilmeldte til kurset eller ved fore majeure.

I tilfælde af aflysning sender TUR besked til deltagere, skolens ledelse og under det pågældende faglærerkursus på TURs hjemmeside senest 2 uger før kursusafholdelse.

Framelding til studieture

For studieture gælder tilsvarende, at der er behov for en lang planlægningshorisont. Framelding kan ikke foretages senere end 3 måneder før studieturens afholdelse.

Hvis skolen framelder en deltager efter denne frist - eller en deltager udebliver, så opkræves skolen den fastsatte pris for studieturen.

Evaluering

Ved kursets afslutning modtager hver deltager et elektronisk evalueringsskema. Det er vigtigt for TUR at alle deltagere udfylder skemaet, for på den måde kan TUR hele tiden leve op til vores servicemål og samtidig forberedre og optimere det faglige niveau, som er vigtigt for at TURs faglærerkurser hele tiden lever op til et højt kvalitetsniveau.

Her finder du din erhvervsuddannelse eller AMU-skole

Transporterhvervets Uddannelser (TUR) repræsenterer 13 arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer.


Vi fastsætter mål og rammer for arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) og erhvervsuddannelse (EUD) og udvikler fremtidssikrede uddannelser til transportbranchen.

Nyheder

Hold dig opdateret med det nyeste fra transportbranchen

Skriv dig op til vores nyhedsbrev

Følg med i nyheder om og fra transportuddannelserne. TUR Nyhedsbrev giver dig relevante nyheder om uddannelser, projekter, arrangementer og nye undervisningsmaterialer inden for transportområdet. Du kan til enhver tid afmelde dig igen.
Læs vores Privatlivspolitik her.