Undervisningen på skolerne bør lever op til de højeste standarder

TUR bestræber sig på at sikre en høj standard i undervisningen ved at støtte faglærere på tværs af skolerne i deres undervisning. Dette gør TUR bl.a. ved at udvikle gratis undervisningsmaterialer, der skal gøre det nemt for faglærere at planlægge og afholde kvalificeret undervisning. Skolerne kan derfor frit benytte undervisningsmaterialet på denne side til at afvikle kvalificeret undervisningsforløb.

TUR går ofte i samarbejde med eksterne partnere for at sikre, at undervisningsmaterialerne er omfattende og opdaterede. Herudover ønsker TUR, at undervisningsmaterialet opretholder det højeste niveau af kvalitet.

I rækken af undervisningsmateriale findes alt fra ’Vejledning til Transportbranchens mentoruddannelse’ til ’Vejledning til undervisere i befordring af fysisk handicappede passagerer, 2 dage’ og ’Ajourføring i kørsel med el-busser’.
TUR opdaterer løbende listen over undervisningsmaterialer, så den altid er opdateret med relevante og korrekte vejledninger.

Bøger
Materialer
Hent dem her.

Her finder du din erhvervsuddannelse eller AMU-skole

Transporterhvervets Uddannelser (TUR) repræsenterer 13 arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer.


Vi fastsætter mål og rammer for arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) og erhvervsuddannelse (EUD) og udvikler fremtidssikrede uddannelser til transportbranchen.

Nyheder