Svendeprøvejledninger

Nedenstående vejledninger henvender sig til censorer, faglærere og planlæggere inden for ungdoms- og voksenerhvervsuddannelsernes svendeprøver. Formålet er at sikre ensartede prøve- og vurderingsforhold for alle lærlinge på alle skoler. Vi ønsker at styrke censorernes muligheder for at udføre en kvalificeret censurering, såvel som at søge svendeprøvernes landsdækkende merit.

Vejledningerne uddyber og præciserer bekendtgørelsernes mere overordnede bestemmelser om, hvorledes svendeprøven inden for transportuddannelserne skal gennemføres - herunder bekendtgørelser, retningslinjer for karaktergivning, vilkårene for at bestå samt den praktiske afvikling.

Mentor
Miljø1

Godkendelse af censorer

Efter indstilling fra den lokale erhvervsskole/LUU godkender TUR's censorer ved svendeprøver inden for et eller flere områder under transportuddannelserne.

Censors opgave består i at bedømme lærlingens præstation ved svendeprøven sammen med en anden godkendt censor samt lærlingens faglærer. Dette er med til at sikre, at alt foregår retfærdigt og med høj faglig kvalitet.

For at blive godkendt som censor er der en række krav, der skal være opfyldte, som er beskrevet nærmere i nedenstående vejledning.
For at blive censor skal du desuden udfylde nedenstående skema og sende det retur til TUR.

Her finder du din erhvervsuddannelse eller AMU-skole

Transporterhvervets Uddannelser (TUR) repræsenterer 13 arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer.


Vi fastsætter mål og rammer for arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) og erhvervsuddannelse (EUD) og udvikler fremtidssikrede uddannelser til transportbranchen.

Nyheder