Erhvervsuddannelsen for voksne med erfaring fra jobområdet

Meritvejen er til de erfarne medarbejdere.

At få merit betyder, at du får godskrevet det, du kan, uanset hvordan du har lært det.
For at få svendebrev som faglært skal du vise, at du behersker en lang række arbejdsopgaver og færdigheder inden for dit felt.
Det, du allerede kan, får du merit for. Det, du mangler, får du uddannelse i.

Du bliver opdateret på det, du mangler, og du får papir på dine kvalifikationer. Med et svendebrev inden for transport som fx chauffør eller inden for lager sikrer du dig dermed et bedre fodfæste på arbejdsmarkedet.

Autohjælper

Sådan får du merit

For at gå meritvejen skal du:

  • Være fyldt 25 år
  • Have arbejdet i transportbranchen i flere år
  • Deltage i en kompetencevurdering (RKV) på en af de skoler, der udbyder transportuddannelser. Kompetencevurderingen skal bruges til at finde ud af, hvad du kan, og hvad du har brug for af undervisning
  • Indgå en uddannelsesaftale (lærekontrakt). Den varer normalt mellem 4 måneder og 15 måneder. Uddannelsesaftalen skal indgås med en virksomhed, der er godkendt af TUR som uddannelsessted til den valgte uddannelse. Det kan være, at du allerede er på et faglært niveau i dine praktiske færdigheder og derfor kan gennemføre uddannelsen uden praktik dvs. uden en uddannelsesaftale.


Under din RKV bliver det afklaret, hvilke forudsætninger du har, og ikke mindst hvad disse forudsætninger kan 'omregnes' til, så du får merit for det.
Ud fra dette laves en oversigt og et forslag til tidsplan over dit resterende uddannelsesforløb.

Der er mange, som ikke selv er opmærksomme på, hvilke kvalifikationer de har. Derfor er faglærerne på RKV uddannet i at vejlede dig, så du får maksimal merit for det, du faktisk kan.

Hvis du har mange færdigheder, kan du måske nøjes med en lærekontrakt på 4 måneder.
Hvis du mangler noget mere, skal din lærekontrakt være længere, men den vil normalt være på højest 18 måneder.

Det gives der merit for:

  • Kørekort og certifikater
  • Relevante kurser fx AMU
  • Hvis du har en anden faglig uddannelse, og dele af indholdet er relevant fx som udlært mekaniker
  • Relevant erhvervserfaring
  • Relevante kvalifikationer opnået i fritidslivet, ved foreningsarbejde eller fagligt arbejde


Uddannelsesforløbet afsluttes ofte med et skoleophold (svendeprøveperiode) på cirka 4 uger. Her lærer du de sidste færdigheder og går til svendeprøve.

Du forpligter dig ikke til at tage en uddannelse, fordi du gennemgår et RKV-forløb, men du får i alle tilfælde et overblik over din vej til svendebrevet.

Læs mere om RKV her
Skole

På skole

Udover almindelig skoleundervisning arbejdes der med projektorienterede opgaver i emner som fx international transportplanlægning eller innovation i en virksomhed.

Formålet med disse typer opgaver er at udvide dit kendskab og forståelse for hele den branche, du er en del af.
Et andet vigtigt mål er at styrke dine samarbejdsevner.

Oplæring

Den praktiske del af uddannelsen foregår i virksomheden.

Du beholder dit normale arbejde under uddannelsen, men det er vigtigt, at arbejdet tilrettelægges således, at du har mulighed for at afprøve dine nye kvalifikationer og opnår rutiner. 
Det er derfor en forudsætning, at der forinden udarbejdes en plan for, hvordan dine praktikophold bør tilrettelægges.

Togklargører2
Lager Og Logistikoperatør

Uddannelsesaftale

For at blive optaget på uddannelsen er det en betingelse, at der indgås en skriftlig uddannelsesaftale (lærekontrakt) med virksomheden.

De tre første måneder i virksomheden er en gensidig prøvetid.

Virksomheden skal endvidere være godkendt af TUR som uddannelsessted.

Vilkår under uddannelsen

Undervisningen er gratis, og du får fri fra dit arbejde til at følge undervisningen på skolen.

Inden uddannelsesaftalen indgås, skal voksenlærlingens løn under uddannelsesforløbet fastsættes i en overenskomst eller aftale.

Du får altså også løn under skoleopholdene.

Mentor1

Her finder du din erhvervsuddannelse eller AMU-skole

Transporterhvervets Uddannelser (TUR) repræsenterer 13 arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer.


Vi fastsætter mål og rammer for arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) og erhvervsuddannelse (EUD) og udvikler fremtidssikrede uddannelser til transportbranchen.

Nyheder

Hold dig opdateret med det nyeste fra transportbranchen

Skriv dig op til vores nyhedsbrev

Følg med i nyheder om og fra transportuddannelserne. TUR Nyhedsbrev giver dig relevante nyheder om uddannelser, projekter, arrangementer og nye undervisningsmaterialer inden for transportområdet. Du kan til enhver tid afmelde dig igen.
Læs vores Privatlivspolitik her.