LUU

OM LUU

Et rådgivende udvalg over for skoler

De lokale uddannelsesudvalg (LUU) fungerer som rådgivende udvalg over for skoler, der udbyder arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og/eller erhvervsuddannelser (EUD).

LUU består af arbejdsmarkedsrepræsentanter fra lokal - og regionalområdet og rådgiver skolen om den eller de uddannelser, udvalget er nedsat til at varetage. LUU skal bl.a. rådgive skolen om arbejdsmarkedets behov for kompetencer og give skolerne faglig sparring i forhold til uddannelsernes indhold og kvalitet.

Det er de lokale uddannelsesudvalg, der har det bedste kendskab til de lokale og regionale forhold, og deres viden skaber grundlag for udviklingen af holdbare og solide transportuddannelser, der imødekommer branchens behov for kompetencer.

Hold dig opdateret med det nyeste fra LUU

Skriv dig op til vores nyhedsbrev

Følg med i nyheder om og fra LUU. LUU Nyhedsbrev giver dig relevante nyheder om uddannelser, projekter, arrangementer og nye undervisningsmaterialer inden for transportområdet. Du kan til enhver tid afmelde dig igen.

 

 

LUU Nyhedsform
Tilmeld dig LUUs nyhedsbrev her

Se tidligere udsendte LUU nyheder her

Togklargører2

Arbejdsgiver- og arbejdstagerrepræsentanter

Udvalgets sammensætning

Et udvalg skal bestå af lige mange arbejdsgiver- og arbejdstagerrepræsentanter. Flertallet skal bestå af repræsentanter fra organisationer med sæde i TUR og udpeges efter indstilling fra organisationernes lokalafdelinger. Dertil kan skolen vælge at udpege nogle lokale medlemmer og selv stille op med 2-3 repræsentanter, der fungerer som tilforordnede.
Hvert udvalg har en formand og en næstformand, som udvalget selv vælger.

LUU kan beskrives som bindeleddet mellem skolen, det lokale erhvervsliv, elever og potentielle uddannelsestagere, samt TUR og herunder de organisationer, der har udpeget de enkelte medlemmer.

Behov og rådgivning

Udvalgets opgaver

Omgaverne omfatter:

 • At varetage branchens behov for uddannelse
 • At formidle kontakt mellem skolen og det lokale erhvervsliv
 • At fortælle virksomheder, medarbejdere og potentielle uddannelsestagere om de muligheder, der findes for uddannelse
 • At fortælle skolen, hvad branchen mener om uddannelserne
 • At fortælle skolen, hvilke kvalifikationer, branchen har behov for
 • At bidrage til kvalitetssikring af uddannelserne
 • At rådgive TUR om behov for ændringer eller nye uddannelser
Andet1
Havn Og Terminal

Et opslagsværktøj

Håndbog for LUU

TUR har udarbejdet en håndbog til de lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område.

Håndbogen er tænkt som et opslagsværktøj, som medlemmerne af de lokale uddannelsesudvalg kan bruge i forbindelse med deres udvalgsarbejde.
Den indeholder generel information om LUU, om TUR, om uddannelsessystemet, herunder om erhvervsuddannelserne  og arbejdsmarkedsuddannelserne inden for transportområdet.

Håndbogen beskriver endvidere LUUs kompetencer og arbejdsopgaver og indeholder gode råd og vejledning til, hvordan udvalgene kan tilrettelægge arbejdet i udvalget henover året.

Hent håndbogen for LUU her

Den gode dagsorden

Årsplan for LUU

En måde at styrke arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg på er at skabe en struktur, der giver overblik over opgaver og tidspunkter i udvalgets arbejde. TUR har til dette formål udviklet en årsplan, der indeholder forslag til, hvilke emner udvalget kan sætte på dagsordenen i løbet af året.

Årsplanen indeholder et årshjul, der illustrerer årets forløb med 4 møder. Antallet af møder er ikke afgørende, men månederne, som er angivet, kan anses som en slags sidste frist for behandling af de enkelte emner. Hvert møde er delt op i AMU og EUD, som efterfølgende beskrives i kronologisk rækkefølge.

Årsplanen er tænkt som en huskeliste, som LUU og dets formandskab kan bruge i fællesskab med skolen, når der udvalgets møder skal planlægges.

Hent mere information om tilrettelæggelsen her
LUU, Årshjul
Havn Og Termninal1

Nødvendige regler

Forretningsorden for LUU

Det kan være en god idé at have en forretningsorden, som alle LUU-medlemmer er bekendte med.

En forretningsorden indeholder de regler, der er nødvendige for udvalgets virke og fungerer som en beskrivelse af udvalgets overordnede opgaver. En forretningsorden kan så at sige give en fælles forståelse af, hvad udvalget arbejder for. En forretningsorden bør være meget kort og præcis og referere til de mest nødvendige lovparagraffer, som er grundlaget for udvalgets eksistens.

TUR har udarbejdet forslag til forretningsordener for LUU, som kan hentes og udfyldes med det enkelte udvalgs informationer. Der er i alt udarbejdet 3 forslag som dækker AMU, EUD eller begge områder, alt efter hvilke typer uddannelser udvalget varetager.

En succesfuld kommunikation

Registrering af LUU

Oplysninger om de lokale uddannelsesudvalg registreres for hele TURs område i sekretariatets dataregistreringssystem. Registreringen af udvalgsmedlemmer er altafgørende for en succesfuld kommunikation mellem TUR og LUU. Derfor vil TUR gerne opfordre LUU til at tage medansvar for denne opgave og give TUR besked, når der sker ændringer i udvalgene.

I TUR er der udpeget en LUU-koordinator, som udvalgene bedes rette kontakt til.

Du skal kontakte LUU-koordinatoren når:

 • Der skal udpeges nye medlemmer af LUU
 • Et medlem fratræder
 • Der er udpeget et nyt medlem
 • Et LUU-medlem ændrer kontaktoplysninger (skifter job, flytter, får ny mail osv.)


TUR har behov for følgende oplysninger om alle organisationsudpegede LUU-medlemmer:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • Udvalg
 • Skole


Kontakt Jane Ellingsen, når der sker ændringer i udvalgene:

Kran (1)

Her finder du din erhvervsuddannelse eller AMU-skole

Transporterhvervets Uddannelser (TUR) repræsenterer 13 arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer.


Vi fastsætter mål og rammer for arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) og erhvervsuddannelse (EUD) og udvikler fremtidssikrede uddannelser til transportbranchen.