Vurderingen

Elev/lærling og oplæringsvirksomhed kan selv indgå aftale om forlængelse af uddannelsestiden, hvis elev/lærling: 

  • Er fraværende fra oplæringsvirksomheden på grund af sygdom i mere end 10% af den fastsatte uddannelsestid
  • Er fraværende på grund af supplerende skoleundervisning eller har orlov i forbindelse med graviditet, barsel eller adoption 
  • Har nedsat arbejdstid eller arbejdsfrihed på grund af særlige forhold (fx revalidering, handicap eller orlov) 

Det er en forudsætning, at der kun aftales en forlængelse, der svarer til fraværsperioden, ellers skal det faglige udvalg godkende aftalen. Hvis der ikke er enighed mellem elev/lærling og oplæringsvirksomhed, kan det faglige udvalg træffe afgørelse om forlængelse og fastsætte uddannelsestiden efter anmodning fra en af parterne.

Det faglige udvalg kan også godkende en forlængelse på grund af særlige omstændigheder fx som følge af fængselsophold, ikke beståede skoleophold eller svendeprøver, placering af skoleophold, hvor forlængelsen er af mindre omfang, overgang ved specialeændring og restlæreaftaler eller lignende.

COLOURBOX35666256

Vi hjælper hvor vi kan

Hvorfor ønsker du at forlænge uddannelsestiden?

Der kan være flere årsager til, at uddannelsestiden skal forlænges.
Vælg den årsag, der passer bedst til den konkrete situation.

Ofte stillede spørgsmål

Du er velkommen til at kontakte os, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Her finder du din erhvervsuddannelse eller AMU-skole

Transporterhvervets Uddannelser (TUR) repræsenterer 13 arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer.


Vi fastsætter mål og rammer for arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) og erhvervsuddannelse (EUD) og udvikler fremtidssikrede uddannelser til transportbranchen.

Nyheder

Hold dig opdateret med det nyeste fra transportbranchen

Skriv dig op til vores nyhedsbrev

Følg med i nyheder om og fra transportuddannelserne. TUR Nyhedsbrev giver dig relevante nyheder om uddannelser, projekter, arrangementer og nye undervisningsmaterialer inden for transportområdet. Du kan til enhver tid afmelde dig igen.
Læs vores Privatlivspolitik her.