Hvad kan den faglærte buschauffør?

Du kan som faglært buschauffør udføre mange former for personbefordring; fx bybuskørsel, handicapkørsel eller kørsel med rutebil i landdistrikter.


Du kan foretage almindelig eftersyn og rengøring, udbedre mindre driftsfejl samt udføre personbefordring således, at der er sikkerhed for egne kunder og øvrige trafikanter under hensyntagen til miljø, arbejdsmiljø samt energi og miljørigtig kørsel.

Du har desuden en viden om miljø, sprog og internationale forhold i personbefordringserhvervet og forstår nødvendigheden af at levere en god kvalitet og service i forhold til virksomhedens kunder og produkter.

Der tilegnes erhvervsmæssigt kørekort til bus samt branchecertifikater til offentlig servicetrafik herunder til befordring af bevægelseshæmmede.

Læs mere om uddannelsen på Uddannelsesguiden
Morten (1)
Hvor lang tid tager uddannelsen?

Uddannelsen varer i alt 3 år og består af skoleuddannelse fordelt på grundforløb og hovedforløb samt praktisk uddannelse i virksomheden. Uddannelsens trin 1 varer 1 år efter grundforløbet. 
Efter trin 1 opnås kompetence som buschauffør, og efter trin 2 opnås kompetence som buschauffør i kollektiv trafik.

Hvor lang tid tager skoleuddannelsen?

Grundforløbet varer normalt 20 uger, mens hovedforløbet varer 28 uger fordelt på flere skoleperioder.

Hvornår er lærlingen i virksomheden?

Når lærlingen ikke er på skole, arbejder og uddannes eleven i virksomheden. Fra den tid, eleven uddannes i virksomheden, fratrækkes tiden til ferie.

Hvor foregår skoleuddannelsen?

Uddannelsen finder sted på en skole med erhvervsuddannelser inden for transport. Du kan finde din nærmeste skole her på www.tur.dk

Hvilke fag skal lærlingen gennemgå?

Eksempler på trin 1 omfatter:
Førstehjælp/brand, arbejdsmiljø, naturfag, dansk, arbejdsmarkedsforhold, arbejdsmiljø, IT, kørekort B, kørekort D-EP, billettering og kundeservice, konflikthåndtering, sprog og kultur, samfundsfag, rutebuskørsel, udbud og organisation i kollektiv trafik, rengøring og vedligeholdelse af busser, fremmedsprog, sundhed og grundlæggende kvalifikationsuddannelse. 

Eksempler på trin 2 omfatter: 
Kørsel med lange busser, brancherettet IT, samfundsfag, fremmedsprog, offentlig servicetrafik, mentoruddannelse og kørsel med særlige grupper. 

Hvordan bliver virksomheden godkendt som lærested?

Virksomheden skal ansøge TUR om at blive godkendt til at have lærlinge. Der skal udfyldes et elektronisk ansøgningsskema her på www.tur.dk, hvori virksomheden skal redegøre for, hvilket materiel der arbejdes med, hvilke transporttyper der udføres samt visse andre forhold i virksomheden. 

Hvornår og hvordan indgås lærekontrakt (uddannelsesaftale)?

Lærekontrakten mellem virksomhed og lærling kan indgås efter grundforløbet eller på et tidligere tidspunkt, hvis fx uddannelsen påbegyndes med oplæring. 
Når lærekontrakten er indgået, er der en gensidig prøvetid på 3 måneder.

Hvad koster det?

Lærlingelønnen er fastsat i overenskomst. Lærlingen får også løn under skoleophold.
AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) refunderer virksomheden.

Er der nogle alderskrav?

Du skal være fyldt 18 år for at opnå buskørekort samt kvalifikationsbevis.
Og du skal være fyldt 21 år for at opnå buskørekort til erhvervsmæssig personbefordring (kategori D-ep) samt kvalifikationsbevis. 

Skoleforløb

TUR har udarbejdet en grafisk oversigt, så du kan se, hvordan et uddannelsesforløb kan se ud, og hvilken fag du skal have i dine skoleperioder.  

De uger, der er nævnt i oversigten til oplæringstid, er netto-tid, hvor der ikke er afsat tid til ferie og helligdage. 

Hent grafisk oversigt over uddannelsesforløb. Oversigten er vejledende.
Buschauffør i kollektiv trafik
Varighed: 2 år til 5 år
Varighed: 2 år til 5 år
Grundforløb, 40 uger
Kørekort, 1,5 uger
Oplæringsforløb, 88 uger
Skole, 25,5 uger
Valgfri specialefag, 1 uger
Kørselsdisponent, 52 uger

Her finder du din erhvervsuddannelse eller AMU-skole

Transporterhvervets Uddannelser (TUR) repræsenterer 13 arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer.


Vi fastsætter mål og rammer for arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) og erhvervsuddannelse (EUD) og udvikler fremtidssikrede uddannelser til transportbranchen.

En branche, hvor vi selv tager styringen!

De 13 erhvervsuddannelser

Alle transportuddannelserne er begyndelsen på en fremtid med gode jobs, frihed, ansvar og mange muligheder for at komme videre i branchen. For der er brug for dig i transportbranchen. Der er nemlig brug for alle dem, der tør tage styringen og vil være med til at holde Danmark kørende.

Tag styringen, tag en transportuddannelse

Se Morten tage styringen som buschauffør i kollektiv trafik

Drømmer du om et job som buschauffør på vejene? Se med her, når Morten fortæller, hvordan det er at have et liv bag rettet. 

2021 12 21 Must Tur Esbjerg CHRB 78A0423 Representation

Nyheder

Hold dig opdateret med det nyeste fra transportbranchen

Skriv dig op til vores nyhedsbrev

Følg med i nyheder om og fra transportuddannelserne. TUR Nyhedsbrev giver dig relevante nyheder om uddannelser, projekter, arrangementer og nye undervisningsmaterialer inden for transportområdet. Du kan til enhver tid afmelde dig igen.
Læs vores Privatlivspolitik her.