Hvad kan den faglærte lager- og logistikoperatør?

Der er to forskellige uddannelser til lageroperatør: Lager- og logistikoperatør og lager- og transportoperatør.


Som faglært lager- og logistikoperatør kan du medvirke til at sikre en effektiv styring af virksomhedens leverancer, forsyninger og logistik. Du kan udføre alle almindelige arbejdsopgaver i forskellige lagerfunktioner, der kendetegner et moderne lager herunder benytte dig af forskellige former for hjælpeudstyr til fremtagning, emballering og forsendelse af varer. 

Som faglært behersker du teknikker til forskellige registreringer inden for lagerstyringsprogrammer og kan anvende it-lagerstyring. Og du har en viden om miljø, sprog og internationale forhold i transporterhvervet og forstår at udføre arbejdet sikkerhedsmæssigt korrekt, under hensyntagen til miljø og arbejdsmiljø. 

Desuden forstår du nødvendigheden af at levere en god kvalitet og service i forhold til virksomhedens kunder og produkter.

Som faglært lager- og logistikoperatør har du kørekort til almindelig bil (kategori B) samt certifikat til gaffeltruck.

Læs mere om uddannelsen på Uddannelsesguiden
2020 09 24 Must Transportuddannelserne Lager CHRB 0260
Skole3

Hvad kan den faglærte lager- og transportoperatør?

Som faglært lager- og transportoperatør kan du udføre almindelige arbejdsopgaver i forskellige lagerfunktioner, der kendetegner et moderne lager herunder benytte diverse former for hjælpeudstyr til fremtagning, emballering og forsendelse af varer.

Du behersker teknikker til forskellige registreringer inden for it-lagerstyring, og du har en viden om miljø, sprog og internationale forhold i transporterhvervet og forstår at udføre arbejdet under hensyntagen til miljø, arbejdsmiljø samt energi- og miljørigtig kørsel.

Desuden forstår du nødvendigheden af at levere en god kvalitet og service i forhold til virksomhedens kunder og produkter.

Som faglært lager- og logistikoperatør har du kørekort til lastbil (kategori C) samt certifikat til gaffeltruck.

Læs mere om uddannelsen på Uddannelsesguiden
Hvor lang tid tager uddannelsen?

Uddannelsen varer i alt 3,5 år og består af skoleuddannelse og oplæring i virksomheden. 
Uddannelsens trin 1 varer 1 år. Herefter begynder trin 2, som varer 1 år og 6 måneder. Efter trin 2 opnås svendebrev som lager- og logistikoperatør eller lager- og transportoperatør - alt afhængig af hvilket speciale du har taget. Herefter har du mulighed for at uddanne dig videre til trin 3 som lager- og terminaldisponent.

Hvor lang tid tager skoleuddannelsen?

Lager- og logistikoperatør:
Grundforløb 2 varer 20 uger, mens hovedforløbet varer 30 uger fordelt på flere skoleperioder.

Lager- og transportoperatør:
Grundforløb 2 varer 20 uger, mens hovedforløbet varer 10 uger fordelt på flere skoleperioder.

Hvornår er lærlingen i virksomheden?

Når lærlingen ikke er på skole, arbejder og uddannes eleven i virksomheden. Fra den tid, eleven uddannes i virksomheden, fratrækkes tiden til ferie.

Hvor foregår skoleuddannelsen?

Uddannelsen finder sted på en skole med erhvervsuddannelser inden for transport. Nærmeste skole kan findes her på www.tur.dk.

Hvilke fag skal lærlingen gennemgå?

Lager- og logistikoperatør:
Eksempler på trin 1 omfatter:
Ergonomi, kørekort B, praktisk lager, enhedslaster, samfundsfag, oplagring og forsendelse af farligt gods, lagerøkonomi, logistik og samarbejde og IT-lagerstyring.

Eksempler på trin 2 omfatter:
Logistik, internationale forhold, studietur til udlandet, innovation og forandringsprocesser og valgfrie specialefag.

 

Lager- og transportoperatør:
Eksempler på trin 1 omfatter:
Ergonomi, kørekort B, praktisk lager, enhedslaster, samfundsfag, oplagring og 
forsendelse af farligt gods, lagerøkonomi, logistik og samarbejde, IT-lagerstyring.

Eksempler på trin 2 omfatter:
Kørekort C, grundlæggende kvalifikationsuddannelse, IT, internationale forhold, studietur til udlandet.

 

Hvordan bliver virksomheden godkendt som lærested?

Virksomheden skal ansøge TUR om at blive godkendt til at have lærlinge. Der skal udfyldes et elektronisk ansøgningsskema her på www.tur.dk, hvori virksomheden skal redegøre for, hvilket materiel der arbejdes med, hvilke transporttyper der udføres samt visse andre forhold i virksomheden. 

Hvornår og hvordan indgås lærekontrakt (uddannelsesaftale)?

Lærekontrakten mellem virksomhed og lærling kan indgås efter grundforløbet eller på et tidligere tidspunkt, hvis fx uddannelsen påbegyndes med praktik. 
Når lærekontrakten er indgået, er der en gensidig prøvetid på 3 måneder.

Hvad koster det?

Lærlingelønnen er fastsat i overenskomst. Lærlingen får også løn under skoleophold.
AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) refunderer virksomheden.

Er der nogle helbredskrav?

I forbindelse med erhvervelse af kørekort samt certifikater er der en række helbredskrav.
Kontakt skolen for nærmere oplysninger.

Skoleforløb


TUR har udarbejdet en grafisk oversigt, så du kan se, hvordan et uddannelsesforløb kan se ud, og hvilken fag du skal have i dine skoleperioder.  

De uger, der er nævnt i oversigten til oplæringstid, er netto-tid, hvor der ikke er afsat tid til ferie og helligdage. 

Hent et forslag til opbygning af skoleforløb her
Lageruddannelsen
Varighed: 2 år og 6 måneder til 5 år
Varighed: 2 år og 6 måneder til 5 år
Grundforløb, 40 uger
Oplæringsforløb, 94 uger
Skole, 27,4 uger
Svendeprøve, 3,6 uger
Lager- og terminaldisponent, 52 uger

Her finder du din erhvervsuddannelse eller AMU-skole

Transporterhvervets Uddannelser (TUR) repræsenterer 13 arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer.


Vi fastsætter mål og rammer for arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) og erhvervsuddannelse (EUD) og udvikler fremtidssikrede uddannelser til transportbranchen.

En branche, hvor vi selv tager styringen!

De 13 erhvervsuddannelser

Alle transportuddannelserne er begyndelsen på en fremtid med gode jobs, frihed, ansvar og mange muligheder for at komme videre i branchen. For der er brug for dig i transportbranchen. Der er nemlig brug for alle dem, der tør tage styringen og vil være med til at holde Danmark kørende.

 

Tag styringen, tag en transportuddannelse

Se Pernille tage styringen som lageroperatørlærling

Er du begejstret for tanken om at arbejde i teams og holde det skarpe overblik over et varelager? Så er uddannelsen som lageroperatør måske lige det, du leder efter!

2020 09 24 Must Transportuddannelserne Lager CHRB 0402

Nyheder

Hold dig opdateret med det nyeste fra transportbranchen

Skriv dig op til vores nyhedsbrev

Følg med i nyheder om og fra transportuddannelserne. TUR Nyhedsbrev giver dig relevante nyheder om uddannelser, projekter, arrangementer og nye undervisningsmaterialer inden for transportområdet. Du kan til enhver tid afmelde dig igen.
Læs vores Privatlivspolitik her.