Hvad søger du?

De nyeste analyser ligger øverst

TUR har desuden fået udarbejdet en større analyse om frafald på transporterhvervets uddannelsesområde. Den anviser forskellige indsatser, der kan øge antallet af elever, der gennemfører en transportuddannelse.

Find Frafaldsanalysen (2021) her
Tankbilchauffør
Analyser

Her finder du din erhvervsuddannelse eller AMU-skole

Transporterhvervets Uddannelser (TUR) repræsenterer 13 arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer.


Vi fastsætter mål og rammer for arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) og erhvervsuddannelse (EUD) og udvikler fremtidssikrede uddannelser til transportbranchen.

Nyheder