2. kvartal


April

 • Behovsredegørelse til UVM (AMU)
 • Udarbejde vurdering af uddannelsesbehov for det kommende år, og indmelde denne til Undervisningsministeriet - UVM. Vurderingen indeholder:
  - Målgruppens størrelse
  - Beskæftigelsesudvikling
  - Udvikling inden for erhvervet
  - Behov for nye kvalifikationer
  - Behov for udviklingsmidler
 • Årsregnskab (revisorpåtegnet)
 • Årsregnskab forlag
 • Årsregnskab Multitest
 • Årsregnskab Faglæreruddannelse
 • Svendeprøveregnskab (revisorpåtegnet)
 • TUR krankonference
 • Deadline AER-ansøgninger 
 • Budgetopfølgning ultimo april
 • Formandsskabsmøde (FS)
 • TUR Nyhedsbrev til LUU og censorer

Maj

 • Gennemførelse af Medarbejderudviklingssamtaler
 • DM for transportlærlinge
 • TUR chaufførkonference
 • Første udkast for budget næstkommende år
 • Brancheudvalgsmøder
 • Budgetopfølgning ultimo maj
 • Formandsskabsmøde (FS)

Juni

 • Censorkonferencer (øst/vest)
 • Faglæreruddannelsesprogrammet for kommende år
 • Bestyrelsesmøde (2. møde)
 • Budgetopfølgning ultimo juni
 • Formandsskabsmøde (FS)
 • Aktivitet EUD og AMU

 

 

 

 

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag