Brancheudvalg i TUR

TUR har kompetence som efteruddannelsesudvalg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelse (AMU-loven) og som fagligt udvalg i henhold til Lov om erhvervsuddannelse.

Til at varetage styringen af de enkelte uddannelser/brancheområder er der etableret et antal brancheudvalg:

BU Lager & Terminaler

BU Vejgodstransport

BU Personbefordring

BU Ambulance og redning

BU Lufthavn

BU Lokomotivfører

BU Togklargøring

BU Erhvervsfiskere

BU Bybane