EuroTra - European Transport Training Association

EuroTra er et netværk bestående af knap 20 transportuddannelsesorganisationer i Europa, som alle har tilknytning til arbejdsmarkedets parter i deres respektive hjemlande. I EuroTra foretager disse organisationer erfaringsudveksling inden for transportuddannelser omfattende vejgodstransport, personbefordring, lager og terminal, farligt gods, miljø og andre relevante emner inden for transportuddannelsessektoren.

TUR er medlem af EuroTra og har i denne sammenhæng bl.a. været koordinator på projektet "Safe EU Driver" og deltaget i talrige andre projekter samt ekspertgrupper.

Safe EU Projektet omhandlede implementeringen af EU direktiv 2003/59/EF om kvalifikationsuddannelse af erhvervschauffører og mundede ud i en håndbog med fælles anbefalinger for uddannelse, minimumskvalifikationer og uddannelseskrav.

Download Safe EU Driver Håndbogen

Se film om det arbejde, EuroTra udfører

Læs mere om EuroTras virke