EuroTra - European Transport Training Association

EuroTra er et netværk bestående af knap 20 transportuddannelsesorganisationer i Europa, som alle har tilknytning til arbejdsmarkedets parter i deres respektive hjemlande. I EuroTra foretager disse organisationer erfaringsudveksling inden for transportuddannelser omfattende vejgodstransport, personbefordring, lager og terminal, farligt gods, miljø og andre relevante emner inden for transportuddannelsessektoren.

TUR er medlem af EuroTra og har i denne sammenhæng bl.a. været koordinator på projektet "Safe EU Driver" og deltaget i talrige andre projekter samt ekspertgrupper.

Safe EU Projektet omhandlede implementeringen af EU direktiv 2003/59/EF om kvalifikationsuddannelse af erhvervschauffører og mundede ud i en håndbog med fælles anbefalinger for uddannelse, minimumskvalifikationer og uddannelseskrav. Safe EU Driver håndbogen kan downloades her.

EuroTra har fået lavet en film om det arbejde, netværket udfører.
>Se filmen her.

Læs mere om EuroTras virke på denne hjemmeside.

 

 

 

 

 

 

 

Mere information

HC

For mere information om EuroTra: TURs sekretariatschef og vicepræsident i EuroTra
Hans Christiansen
Tlf.: 35878706
E-mail.: hc@tur.dk