Sekretariatet

Konstitueret sekretariatschef

Johnny Bengtson

Tlf. direkte: 81454504
Email: jb@tur.dk

Ansvarsområder:
- TURs daglige drift
- Medlemsorienterede aktiviteter
- Udvikling og ledelse

Forlagschef

Annette Klubien

Tlf. direkte: 81454505
Email: ak@turforlag.dk

Ansvarsområder:
- TUR Forlag

Chef for Multitest

Michael Andersen

Tlf. direkte: 81454512
Email: ma@tur.dk

Ansvarsområder:
- Udvikling og drift af Multitest
- Support, Multitest

IT-projektleder

Ole Bülow Hartvigsen

Tlf. direkte: 40833575
Email: obh@turforlag.dk

Ansvarsområder:
- Leder af IT og Faglærerkurser
- Turteori
- TUR Forlags hjemmeside
- IT-udviklingsopgaver

Seniorkonsulent

Jørgen Jæger

Tlf. direkte: 81454509
Email: jj@tur.dk

Ansvarsområder:
- BU Togklargøring
- BU Lokomotivfører
- BU Letbane og metro
- BU Lufthavn
- Koordinerende ansvar for EUD


Uddannelseskonsulent

Mogens Ellgaard-Cramer

Tlf. direkte: 81454519
Email: mc@tur.dk

Ansvarsområder:
- BU Vejgodstransport
- TUR Forlag

Uddannelseskonsulent

Fatima Hachem Ladefoged

Tlf. direkte: 81454508
Email: fh@tur.dk

Ansvarsområder:
- BU Ambulance og Redning

Uddannelseskonsulent

Johnny Bengtson

Tlf. direkte: 81454504
Email: jb@tur.dk

Ansvarsområder:
- Personbefordring
- BU Redder
- PKS
- Multitest

Uddannelseskonsulent

Michael Ørum Henriksen

Tlf. direkte: 81454521
Email: mh@tur.dk

Ansvarsområder:
- Lager og terminal
- Koordinerende ansvar for erhvervsuddannelserne

Praktikpladskonsulent

Jan Larsen

Tlf. direkte: 81454520
Email: jl@tur.dk

Ansvarsområder:
- TUR Lærepladsformidling

Projektkonsulent

Christian Hunter

Tlf. direkte: 81454522
Email: ch@tur.dk

Ansvarsområder:
- Opsøgende uddannelseskonsulent i forbindelse med projekt om opkvalificering

Teamleder for kommunikation

Cecilie Abildgaard Villirs

Tlf. direkte: 81454503
Email: cv@tur.dk

Ansvarsområder:
- Daglig drift af kommunikation
- Projektledelse
- Online platforme og nyheder

Kommunikationskonsulent

Naja Glavind Fleckner

Tlf. direkte: 81454501
Email: nf@tur.dk

Ansvarsområder:
- Projektleder for "Transportbranchen i en ny tid"
- Projektleder for DM i Skills
- Ambassadører

Studentermedhjælper

Sarah Fischer-Iversen

Tlf. direkte:
Email: sfi@tur.dk

Ansvarsområder:
- Kommunikation og SoMe
- Grafik
- Nyhedsskrivning

Forlagsredaktør

Sarah Klemmed Thelin

Tlf. direkte: 81454507
Email: st@turforlag.dk

Ansvarsområder:
- TUR Forlags hjemmeside
- Redaktør på TUR Forlags udgivelser
- TUR Forlags nyhedsbrev
- Markedsføring og projektledelse

Forlagssekretær - salg/support

Kjeld Larsen

Tlf. direkte: 81454516
Email: kl@turforlag.dk

Ansvarsområder:
- Salg og support for TUR Forlag
- TUR Forlags hjemmeside

Forlagsredaktør og teknisk support

Jes-Peter Nielsen

Tlf. direkte: 29657492
Email: jpn@turforlag.dk

Ansvarsområder:
- Redaktør, TUR Forlag
- Kørekort

Konference- og kursuskoordinator

Jane Ellingsen

Tlf. direkte: 81454515
Email: je@tur.dk

Ansvarsområder:
- Faglærerkurser
- Svendeprøver
- Censorgodkendelser

Sekretær

Anne Kolbye

Tlf. direkte: 81454513
Email: ako@tur.dk

Ansvarsområder:
- Sekretær for BU Vejgods, BU Fiskeri, BU Redder og BU Lufthavn
- Virksomhedsgodkendelser, svendebreve og praktikerklæringer
- EUD-administration og AMU-administration

Sekretær

Heidi Christiane Christensen

Tlf. direkte: 81454517
Email: hec@tur.dk

Ansvarsområder:
- Sekretær for sekretariatschefen
- Sekretær for BU Personbefordring og BU lager– og terminaler.
- Svendebreve, virksomhedsgodkendelser og praktikerklæringer
- EUD-administration og AMU-administration

Juridisk bistand

Louise Sonne Dyreborg

Tlf. direkte:
Email: lsd@iu.dk

Bogholderi

Olga Dymaretska

Tlf. direkte: 81454518
Email: od@tur.dk

Ansvarsområder:
- Bogholderi
- Administration