4. kvartal

 Oktober

 • Bilateralt møde med UVM om AMU
 • Ansøgning om midler til udvikling AMU
 • Søge og begrunde anvendelse af udviklingsmidler til:
  - FKB
  - Uddannelsesmål
  - Faglæreruddannelse
  - Undervisningsmaterialer
  - Analyser
 • Strategi og visionsrevision
 • Budgetopfølgning ultimo oktober
 • Formandsskabsmøde (FS)
 • TUR Nyhedsbrev til LUU og censorer

November

 • TUR meritvejskonference
 • TUR Strategikonference
 • Brancheudvalgsmøder
 • Budgetopfølgning ultimo november
 • Fastlæggelse af det kommende års budget for TUR (Bestyrelsen)

December

 • TUR Farligt godskonference
 • TUR konference for administrativt personale
 • TURs bestyrelsesmøde (4. møde)
 • Budgetopfølgning ultimo december samt årsafslutning
 • Formandsskabsmøde (FS)
 • Aktivitet EUD og AMU

 

 

 

 

 

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag